Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydziały i samodzielne stanowiska

BURMISTRZ KORFANTOWA - Janusz Wójcik
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Zakres działania i kompetencje określa §6 pkt I Regulaminu organizacyjnego.
 
 
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA KORFANTOWA, SEKRETARZ GMINY - Jarosław Szewczyk
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Zakres działania i kompetencje określa §6 pkt II Regulaminu organizacyjnego.
 

 

RADCA PRAWNY - Marta Paruzel-Sprysak
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
tel. wewn. 45
Zakres działania i kompetencje określa §16 Regulaminu organizacyjnego.

 

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Aneta Ceglarek

ul. Sienkiewicza 2
tel. (77) 43 43 874
Zakres działania i kompetencje określa §19 Regulaminu organizacyjnego.


 
WYDZIAŁ PLANOWANIA ROZWOJU, BUDŻETU I FINANSÓW
ul. Reymonta 4
tel. (77) 43 43 811, (77) 43 43 812, (77) 43 43 814, (77) 43 43 815
Zakres działania i kompetencje określa §11 Regulaminu organizacyjnego.


Stanowiska:
Skarbnik Gminy- Główny księgowy - Joanna Szkudlarska, tel. wewn. 23
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Joanna Kobylańska, tel. wewn. 25
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Eugenia Krzympiec, tel. wewn. 25
Stanowisko ds. księgowości budżetowej, zastępca głównego księgowego - Ewa Dendewicz, tel. wewn. 26
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewa Buńko, tel. wewn. 26
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Słowik, tel. wewn. 26
Stanowisko ds. płac - Małgorzata Gudzikowska-Zalewska, tel. wewn. 21
Stanowisko ds. płac - Anna Wilczek, tel. wewn. 21
Stanowisko ds. obsługi kasowej -  Agata Grzegorzewicz, tel. wewn. 22
Stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy - Agnieszka Gmochowska, tel. wewn. 26
Pomoc administracyjna, tłumacz języka migowego - Katarzyna Neudek, tel. wewn. 26

Referat podatków i opłat lokalnych
Kierownik Referatu podatków i opłat lokalnych
- Monika Siwek, tel. wewn. 24
Stanowisko ds. wymiaru podatków - Agnieszka Serduni, tel. wewn. 24
Stanowisko ds. wymiaru podatków - Anna Kobylańska, tel. wewn. 24
Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Bronisława Gajewska, tel. wewn. 24

WYDZIAŁ GOSPODARKI, EKOLOGII I NIERUCHOMOŚCI
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Zakres działania i kompetencje określa §15 Regulaminu organizacyjnego.


Stanowiska:
Naczelnik wydziału - Paweł Nowacki, tel. wewn. 34
Stanowisko ds. gospodarki - Norbert Kuboń, tel. wewn. 47
Stanowisko ds. ekologii - Piotr Wójcik, tel. wewn. 47
Stanowisko ds. gospodarki - Błażej Kowalski, tel. wewn. 34
Stanowisko ds. realizacji programu LIFE - Katarzyna Kazimierska, tel. wewn. 47
 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Zakres działania i kompetencje określa §14 Regulaminu organizacyjnego.

Stanowiska:
Naczelnik wydziału - Gracjan Kurzeja, tel. wewn. 36
Stanowisko ds. komunalnych i inwestycji - Ewa Jankowska, tel. wewn. 40
Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji - Agnieszka Steciuk, tel. wewn. 40
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej - Justyna Jurkowska, tel. wewn. 40
Stanowisko ds. komunalnych i inwestycji - Anna Karpis-Salik, tel. wewn. 43
Stanowisko ds. komunalnych i inwestycji - Ignacy Szeliga, tel. wewn. 43

 

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Zakres działania i kompetencje określa §13 Regulaminu organizacyjnego.


Stanowiska:
Naczelnik wydziału - Jolanta Grzegorzewicz, tel. wewn. 37
Stanowisko ds. społecznych - Aneta Ceglarek, tel. wewn. 42
Stanowisko ds. społecznych - Karolina Luda, tel. wewn. 42
Stanowisko ds. społecznych - Magdalena Oleksów, tel. wewn. 42
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Zakres działania i kompetencje określa §10 Regulaminu organizacyjnego.


ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
Naczelnik wydziału, Pełnomocnik Burmistrza ds informacji niejawnych - Ewelina Siwek, tel. wewn. 33
Stanowisko ds. kadr, szkolenia i BHP, Kierownik Archiwum Zakładowego - Bożena Wolak, tel. wewn. 45
Stanowisko ds. kancelaryjnych - Renata Radom, tel. wewn. 31
Stanowisko ds.integracji europejskiej i promocji - Dominika Furmankiewicz, tel. wewn. 52
Stanowisko ds. obywatelskich, zastępca kierownika USC - Patrycja Pejas, tel. wewn. 51
Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego - Dorota Sosulska, tel. wewn. 52
Komendant Gminny OSP, Komendant ochrony przeciwpożarowej – Paweł Misa
Informatyk - Piotr Kalicun, tel. wewn. 52
Biuro Rady Miejskiej - Ewelina Siwek, tel. wewn. 33

URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Rynek 4
tel. (77) 43 43 820, (77) 43 43 821, (77) 43 43 823, (77) 43 43 824, (77) 43 43 826
tel. wewn. 46
Zakres działania i kompetencje określa §12 Regulaminu organizacyjnego.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Elżbieta Nowak