Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),  zwołuję:

IV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 12 lipca 2024 roku o godz. 1200

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

 

Porządek obrad:   

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.      Wnioski do porządku obrad.

3.      Interpelacje i zapytania radnych.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na  2024 rok.

5.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

6.      Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

7.      Zamknięcie obrad

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

 

                                                                                     /-/ mgr inż. Ryszard Duś

 

 

                                              
Korfantów, 09.07.2024 r.