Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III


Gmina Korfantów informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację  Dostaw pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wybrano ofertę firmy P.W. ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58-370 Boguszów-Gorce z ceną brutto za realizację zamówienia w kwocie 22.840,10 zł.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszc0001.pdf
 

Podmiot udostępniający: Gmina Korfantów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Łukasz Borsuk
Data wytworzenia: 2012-12-12


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ.doc

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji lub ogłoszenia upadłości - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    22-11-2012 13:41
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    12-12-2012 08:15
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×