Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

29 maja 2019 r. o godz.1400

obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.

 Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Gminie Korfantów:
  1. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Nysie;
  2. wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie;
  3. wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice;
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
  4. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  7. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  8. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  9. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  10. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10.  Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

                                                                                                                          Przewodniczący


                                                                                                                           /-/Ryszard Duś
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  20-05-2019 10:54
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  20-05-2019 10:55
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 244
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×