Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Korfantów kolejnych umów dzierżaw nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami wymienionymi w załączniku do niniejszej uchwały. Kolejne umowy dzierżawy mogą być zawierane na okres do trzech lat. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości stanowiące własność Gminy Korfantów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  20-05-2019 09:36
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  20-05-2019 09:37
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 136
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×