Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534)

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Korfantów pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 na ul. Opolskiej w m. Korfantów na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 106620 O ul. Szkolną w kierunku ul. Powstańców Śl.” – 50.000,00 złotych.
§ 2. Na realizację zadania wymienionego w § 1 udzielona zostanie pomoc finansowa w formie dotacji celowej – z budżetu Gminy Korfantów na rok 2019.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Korfantów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  20-05-2019 09:35
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 143
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×