Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 15.000,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.500,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 15.000,00 złotych w: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,00 złotych,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  20-05-2019 09:35
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 105
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×