Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, ul. Adama Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów o strukturze organizacyjnej obejmujące klasy I-VIII.
2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III z siedzibą w Korfantowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie, ul. 3-go Maja 12, 48-317 Korfantów.
3) Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie Małej o strukturze organizacyjnej klas I- VIII z siedzibą w Ścinawie Małej, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa Mała.
4) Szkoła Podstawowa w Przechodzie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VIII z siedzibą w Przechodzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, Przechód 239, 48-317 Korfantów.

§ 2. Określa się następujące granice obwodów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów, obwód szkoły obejmuje:
1) dla klas I-III następujące miejscowości: miasto Korfantów ulice: Stawowa, Rzemieślnicza, Nyska, Na Grobli, Lipowa, Krótka, Fabryczna, Działkowa, Dolna, Długa, Cmentarna;
2) dla klas IV-VIII następujące miejscowości i ulice: miasto Korfantów ulice: Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Niemodlińska, Cypriana Kamila Norwida, Nowa, Ogrodowa, Opolska, Parkowa, Piastowska, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prudnicka, Bolesława Prusa, Reymonta, Rynek, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Ulianówka, Plac Wolności, Wyzwolenia, Gabrieli Zapolskiej, Zielna, Żeromskiego, Zygmunta Rumla, Stawowa, Rzemieślnicza, Nyska, Na Grobli, Lipowa, Krótka, Grodzka, Fabryczna, Działkowa, Dolna, Długa, Cmentarna; miejscowości: Rączka, Przydroże Wielkie, Puszyna, Piechocice, Stara Jamka, Włostowa, Niesiebędowice, Wielkie Łąki, Myszowice, Kuropas, Przydroże Małe, Pleśnica, Włodary, Rynarcice.

§ 3. Określa się następujące granice obwodów dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: miasto Korfantów ulice: Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, Grodzka, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Niemodlińska, Cypriana Kamila Norwida, Nowa, Ogrodowa, Opolska, Parkowa, Piastowska, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prudnicka, Bolesława Prusa, Reymonta, Rynek, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Ulianówka, Plac Wolności, Wyzwolenia, Gabrieli Zapolskiej, Zielna, Żeromskiego, Zygmunta Rumla; miejscowości: Rączka, Przydroże Wielkie, Puszyna, Piechocice, Stara Jamka, Włostowa, Niesiebędowice, Wielkie Łąki, Myszowice, Kuropas, Przydroże Małe, Pleśnica, Włodary, Rynarcice.
§ 4. Określa się następujące granice obwodów dla Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Gryżów.
§ 5. Określa się następujące granice obwodów dla Szkoły Podstawowej w Przechodzie. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  29-03-2019 10:14
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 212
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×