Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 37 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999, z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019 r. poz. 42, M. P. z 2018 r. poz. 1013 i poz. 1038.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  29-03-2019 10:11
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 216
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×