Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie

Gmina Korfantów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w tyrbie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie wybrano ofertę firmy HYDROeŁPOL Sp. z o.o., ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, z ceną brutto za relizację zadania w kwocie 402.037,80 zł.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0002.pdf


Podmiot udostępniający: Gmina Korfantów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2012-08-10


DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.doc

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCWykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji lub ogłoszenia upadłości - załącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 8 do SIWZ.doc

PDFDokumentacja projektowa- załącznik nr 10 do SIWZ.pdf

DOCST 00 ogolna.doc

DOCST 01 przygotowawcze.doc

DOCST 02 ziemne.doc

DOCST 03 technolog.doc

PDFInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDFOpis techniczny fragmentu dokumenatacji budowlanej.pdf

PDFPozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne itp..pdf

PDFZabudowa studni Nr 6.pdf

PDFObudowa studni Nr 6.pdf

PDFDecyzja środowiskowa.pdf

JPEGPlan terenu SUW pop.jpeg

PDFmapa poglądowa SUW.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFProjekt wykonawczy branży hydrologicznej.pdf

PDFmapy projektowe i wierceń studziennych.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf

PDFZarządzenie w sprawie zmiany SIWZ0001.pdf

PDFZarzadzenie w sprawie zmiany treści SIWZ II0001.pdf

DOCUmowa projekt z wykonawcą do przetargu ODWIERT SUWKORFANTW..doc

PDFZarządzenie w sprawie zmiany treści SIWZ III.pdf

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy II.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    13-07-2012 16:52
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    10-08-2012 15:47
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×