Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 994,1000, poz.1432 i poz. 2500) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 , oraz ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej, niebędącej szkołą specjalną, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy w wysokości 110 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów.
§ 2. Dotacja, w wysokości określonej w § 1 zostaje ustalona na okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2019 roku.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest or.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  20-02-2019 10:23
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 186
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×