Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się z amiar przekształcenia oddziału zamiejscowego w Węży Przedszkola w Ścinawie Nyskiej organizacyjnie podporządkowanego Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Ścinawie Małej poprzez przeniesienie jego siedziby do budynku w Węży nr 99a. 2. Przeniesienie siedziby , o której mowa w ust. 1 ma nastąpić z dniem 1 września 2019 r.
§ 2. O zamiarze przekształcenia należy powiadomić :
1) rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Ścinawie Nyskiej,
2) Opolskiego Kuratora Oświaty ,
3) Burmistrza Korfantowa .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 08:02
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 443
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×