Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.). oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XLV/408/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2941) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 08:01
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 371
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×