Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 37 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722) uchwala się co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłów opalanych węglem, koksem lub drewnem, nie spełniających normy PN-EN 303-5:2012, określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów, na trwałą likwidację ogrzewania materiałami opałowymi wyżej wymienionymi i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 07:59
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 379
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×