Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191; zm.: Dz. U. z 1990 r.Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496,z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2017 r. poz. 653), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Gminnego do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającego komunalizacji na terenie gminy Korfantów w składzie:
1. Damian Zawadzki
2. Dariusz Dziedzic
3. Paweł Nowacki
4. Norbert Kuboń
5. Błażej Kowalski.

§ 2. Wybrać Damiana Zawadzkiego na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 07:58
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 357
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×