Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Korfantów kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. Kolejna umowa dzierżawy może być zawarta na okres do trzech lat. Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 381/3 o powierzchni 0,0900 ha, obręb Włodary stanowiąca własność Gminy Korfantów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 07:57
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 362
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×