Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Traci moc uchwała NR XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 07:53
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 212
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×