Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Korfantów, dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Korfantowa

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

 

zawiadamiam o przyjęciu:

 

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48 – 317 Korfantów, pok. nr 7 (I piętro).

 

 

 

                                                Burmistrz

                                        /-/ Janusz Wójcik

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2018
  przez: Justyna Jurkowska
 • opublikowano:
  01-08-2018 08:59
  przez: Justyna Jurkowska
 • zmodyfikowano:
  01-08-2018 09:06
  przez: Justyna Jurkowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 1005
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×