Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Korfantów informuje iż w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych do realizacji zadania wybrano ofertę firmy M.M. Kościelak z siedzibą ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz z wartością cenową brutto 29.243,79 zł. 

Szczegóły poniżej:
 PDFZawioadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0001.pdf

Podmiot udostępniający: Gmina Korfantów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2012-03-28

 


PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

DOCOświadczenie o uprawnieniu do udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o nie podleganu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCFormularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ.doc

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    16-03-2012 15:46
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    28-03-2012 15:14
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×