Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

25 październik 2017 r. o godz.1300

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. pytania i dyskusja radnych.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
 3. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny;
 4. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny;
 5. w sprawie podatku od środków transportowych;
 6. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok;
 7. w sprawie zmiana w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 4.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

 

Przewodniczący

/-/ mgr inż. Ryszard Duś

 

Korfantów, 15.10.2017 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2017
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  18-10-2017 13:04
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  18-10-2017 13:06
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 1433
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×