Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Gmina Korfantów informuje iż w przetargu nieograniczonym na realizację usługi w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wybrano oferty następujących Wykonawców:

PDFZarządzenie o zatwierdzeniu przetargu.pdf

Podmiot udostępniający: Gmina Korfantów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2012-03-15


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFSzczegołowy przedmiot zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ.pdf

DOCFormularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o uprawnieniu do udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o nie podleganu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCFormularz umowny - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCwzór formularza Curriculum Vitae - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCDeklaracja uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o nie o zatudnieniu w innych projektach PO KL - załącznik nr 8 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL- załącznik nr 9 do SIWZ.doc

PDFSzczegołowy przedmiot zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ - zmieniony.pdf

DOCFormularz ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ - zmieniony.doc

PDFZarządzenie w sprawie zmiany treści SIWZ.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    05-03-2012 16:15
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    16-03-2012 12:56
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×