Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Majai Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi)
UCHWAŁA
Nr L/378/2014
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
24 września 2014 r.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice(dla obszaru ograniczonego od północnej strony drogą powiatową Nr 1605 O, od wschodu drogą transportu rolnego, od południa rowem, drogą transportu rolnego i linią prostą do granicy wsi Włodary oraz od zachodu odcinkiem granicy administracyjnej gminy)


UCHWAŁA
Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
23 marca 2016 r.

zmiana Załącznika graficznego do uchwały:

UCHWAŁA
Nr XVIII/149/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

 

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  - Prognoza - rysunek
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  - Prognoza - stan projektowany
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 28 września 2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  PDFP0 Prog txt Korfantów-110kV.pdf
  PDFP3 ProgStanProj mpzp 110Mysz.pdf
  PDFP2 ProgFotompzp110Mysz.pdf
  PDFP1 Prog zał.1. Korfantów.pdf
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
  PDFMPZP KORFANTÓW 2019 .pdf
  PDFMPZP WłodMysz 110kV_190228.pdf
   
 

3.

 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża (dla obszaru ograniczonego od południa powiatową drogą publiczną DP 1205 O, drogą rolną i rowem, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wchodu drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości)


UCHWAŁA
Nr XVIII/144/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 kwietnia 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - prognoza - tekst
  - prognoza - rysunek
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 23 lipca 2018 r.


Uchwała nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża - UWAGA - AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO
(treść rozstrzygnięcia poniżej)

PDFUchwała.XLV.392.2018.2018-10-17.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.83.2018.MK dot. uchwały
nr XLV/392/2018

PDFIN.I.743.83.2018.MK RN mpzp wsi Węża, gm. Korfantów.(2317804_2647186).pdf
 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża


Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1.Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:

PDFWĘŻA - Prognoza środowiskowa - tekst.pdf
PDFWęża - prognoza środowiskowa - rysunek.pdf

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:

PDFWĘŻA- TEKST PLANU.pdf
PDFWĘŻA - RYS. PLANU.pdf
 

4.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką Nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827)


UCHWAŁA
Nr XXIII/190/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
26 października 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • treść
 • załącznik graficzny
   

Prognoza oddziaływania na środowisko:

 • treść
 • załączniki graficzne:

- Stan istniejący obszaru objętego mpzp Korfantów ul. Na Grobli
- Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp Korfantów ul. Na Grobli
- Prognoza oddziaływania na środowisko - stan projektowany

Ww. dokumenty dostępne były do 29 czerwca 2018 r.


Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

5.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 O i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi oraz od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości)


UCHWAŁA
Nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
6.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka (dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Ścinawa Niemodlińska, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi, od południa drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, granicą administracyjną miejscowości)


UCHWAŁA
Nr XXVIII/225/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
7.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Piechocice (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicą administracyjną miejscowości oraz granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)


UCHWAŁA
Nr
XXIX/241/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia

26 kwietnia 2017 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

-  termin wyłożenia  od 12.10.2018 r. do 13.11.2018 r.
- dyskusja publiczna  29.10.2018 r. o godz. 16.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Prognoza oddziaływania na środowisko:

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2017
  przez: Justyna Wolak
 • opublikowano:
  09-02-2017 12:45
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 13:28
  przez: Angelika Mistarz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 4050
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×