Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1115959395778557103078969771185121013628386234462000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8848910228197157839237891376859681388629078645966358240196268
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6407377505935678325084612655497266910532981335942567141690770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369743730844229450404655537119302743307732301335795006752367
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209732232925136223963046022123236702944928210307223263530718
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99421732318929124881592317725193802279721802231552612622768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 125429
 2. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 108534
 3. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 80913
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 79413
 5. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 53303
 6. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 51095
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 42264
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 28950
 9. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 23574
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 23441
 11. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 21888
 12. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 20786
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 18333
 14. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 15849
 15. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 13562
 16. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 13198
 17. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 13140
 18. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13041
 19. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 12244
 20. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 12091
 21. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 11843
 22. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11834
 23. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 10410
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 10221
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10075
 26. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 9909
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9619
 28. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2019 rok
  Wyświetleń: 9469
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8779
 30. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 8677
 31. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8636
 32. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 8305
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8205
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 8065
 35. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8041
 36. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7648
 37. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 7510
 38. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 7383
 39. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 7367
 40. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 7367
 41. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7359
 42. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 7293
 43. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7260
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6918
 45. Majątek gminy
  Wyświetleń: 6810
 46. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 6755
 47. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6536
 48. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6522
 49. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 6521
 50. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 6480
 51. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 6042
 52. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5847
 53. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 5826
 54. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 5767
 55. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 5750
 56. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 5708
 57. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 5705
 58. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5704
 59. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - archiwum
  Wyświetleń: 5546
 60. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia
  Wyświetleń: 5477
 61. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 5468
 62. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 5407
 63. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 5290
 64. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 5260
 65. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5234
 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 5130
 67. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5100
 68. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5042
 69. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 5010
 70. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 4926
 71. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 4921
 72. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4919
 73. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4908
 74. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4879
 75. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4879
 76. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 4850
 77. Petycje
  Wyświetleń: 4848
 78. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4825
 79. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4822
 80. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 4792
 81. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 4750
 82. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 4739
 83. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4707
 84. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 4697
 85. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 4659
 86. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 4625
 87. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 4603
 88. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 4483
 89. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 4438
 90. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4408
 91. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 4360
 92. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 4358
 93. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 4352
 94. Rok 2011
  Wyświetleń: 4347
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4337
 96. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 4317
 97. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 4302
 98. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 4291
 99. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 4228
 100. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 4199
 101. Rok 2010
  Wyświetleń: 4194
 102. Rok 2008
  Wyświetleń: 4174
 103. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4159
 104. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 4158
 105. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 4147
 106. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4132
 107. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4072
 108. Rok 2007
  Wyświetleń: 4066
 109. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 4065
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 4053
 111. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 4047
 112. Rok 2005
  Wyświetleń: 4035
 113. Rok 2009
  Wyświetleń: 4018
 114. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 3998
 115. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3945
 116. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 3931
 117. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3895
 118. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 3887
 119. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 3880
 120. Rok 2006
  Wyświetleń: 3878
 121. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3877
 122. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 3850
 123. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 3848
 124. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 3841
 125. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3841
 126. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 3837
 127. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 3837
 128. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 3832
 129. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3827
 130. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 3819
 131. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 3817
 132. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3800
 133. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 3790
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3778
 135. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3777
 136. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3763
 137. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 3755
 138. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 3739
 139. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 3732
 140. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3731
 141. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 3721
 142. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3712
 143. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 3709
 144. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3699
 145. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 3695
 146. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 3693
 147. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 3693
 148. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3681
 149. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3677
 150. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 3674
 151. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3672
 152. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3647
 153. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3639
 154. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3622
 155. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 3616
 156. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3605
 157. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 3590
 158. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 3585
 159. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 3577
 160. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 3559
 161. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 3555
 162. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3552
 163. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 3551
 164. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3543
 165. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 3507
 166. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 3498
 167. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 3458
 168. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 3439
 169. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 3439
 170. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 3432
 171. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 3427
 172. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3420
 173. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 3418
 174. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3417
 175. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3407
 176. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3397
 177. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 3393
 178. Rok 2008
  Wyświetleń: 3390
 179. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3389
 180. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3372
 181. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 3366
 182. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 3359
 183. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 3346
 184. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 3343
 185. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 3342
 186. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 3331
 187. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 3324
 188. Rok 2012
  Wyświetleń: 3319
 189. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 3319
 190. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3319
 191. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3306
 192. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 3304
 193. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3303
 194. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3302
 195. Rok 2010
  Wyświetleń: 3299
 196. 6.7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3289
 197. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3284
 198. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 3283
 199. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3283
 200. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3275
 201. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 3274
 202. Rok 2009
  Wyświetleń: 3273
 203. 6.6. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3265
 204. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 3258
 205. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3252
 206. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3249
 207. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 3240
 208. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 3240
 209. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3237
 210. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3235
 211. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 3227
 212. Rok 2011
  Wyświetleń: 3217
 213. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 3213
 214. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3206
 215. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 3204
 216. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3181
 217. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 3180
 218. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3178
 219. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3170
 220. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3168
 221. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3167
 222. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3164
 223. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 3160
 224. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3154
 225. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3151
 226. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3147
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3138
 228. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 3137
 229. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3136
 230. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3136
 231. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 3133
 232. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3127
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3126
 234. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3124
 235. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3107
 236. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3100
 237. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3097
 238. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3093
 239. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3091
 240. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3086
 241. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3080
 242. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 3080
 243. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3070
 244. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 3065
 245. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 3064
 246. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3062
 247. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 3060
 248. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 3060
 249. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3059
 250. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 3058
 251. Rok 2006
  Wyświetleń: 3055
 252. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3049
 253. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3043
 254. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3039
 255. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3032
 256. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3031
 257. Rok 2007
  Wyświetleń: 3028
 258. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3023
 259. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3023
 260. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3019
 261. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3017
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3017
 263. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3007
 264. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3003
 265. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3002
 266. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 3002
 267. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 2999
 268. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 2998
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 2992
 270. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2991
 271. 4.2. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 2990
 272. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2990
 273. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 2988
 274. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 2986
 275. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2985
 276. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2978
 277. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 2968
 278. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2965
 279. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 2959
 280. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 2957
 281. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 2956
 282. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2954
 283. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 2952
 284. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 2950
 285. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2944
 286. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2943
 287. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2941
 288. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 2935
 289. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 2935
 290. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 2927
 291. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2926
 292. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2922
 293. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2922
 294. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2916
 295. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2913
 296. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2911
 297. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2908
 298. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2908
 299. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2907
 300. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 2906
 301. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2903
 302. 3.2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 2902
 303. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 2902
 304. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2900
 305. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 2900
 306. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2896
 307. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 2895
 308. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 2891
 309. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2891
 310. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2888
 311. 9.3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
  Wyświetleń: 2887
 312. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2884
 313. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 2882
 314. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 2877
 315. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 2872
 316. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2872
 317. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2870
 318. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 2869
 319. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2868
 320. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 2866
 321. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2862
 322. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2862
 323. Komunikat
  Wyświetleń: 2858
 324. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 2856
 325. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2855
 326. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 2852
 327. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 2851
 328. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2851
 329. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2848
 330. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2847
 331. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 2844
 332. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2842
 333. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 2841
 334. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2841
 335. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2838
 336. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2836
 337. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2833
 338. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2832
 339. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2829
 340. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2826
 341. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 2819
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2817
 343. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2815
 344. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 2812
 345. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2810
 346. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2808
 347. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2806
 348. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 2806
 349. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2805
 350. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2804
 351. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2802
 352. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 2800
 353. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2798
 354. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2796
 355. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2796
 356. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 2796
 357. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 2791
 358. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2791
 359. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2787
 360. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 2785
 361. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 2780
 362. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 2779
 363. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 2778
 364. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2777
 365. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2776
 366. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 2772
 367. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 2770
 368. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2770
 369. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2770
 370. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2769
 371. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2769
 372. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2768
 373. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2768
 374. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2765
 375. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2761
 376. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 2760
 377. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 2746
 378. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2739
 379. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2736
 380. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2732
 381. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2730
 382. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2727
 383. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2726
 384. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2725
 385. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2722
 386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2720
 387. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2718
 388. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2714
 389. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 2714
 390. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 2712
 391. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2710
 392. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2707
 393. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 2704
 394. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2702
 395. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 2698
 396. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 2697
 397. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2695
 398. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2694
 399. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 2692
 400. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 2691
 401. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 2691
 402. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2689
 403. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2688
 404. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 2687
 405. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2686
 406. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 2681
 407. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2680
 408. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2677
 409. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 2675
 410. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2670
 411. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2667
 412. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 2667
 413. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2666
 414. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2664
 415. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2663
 416. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2660
 417. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 2659
 418. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2657
 419. Rok 2012
  Wyświetleń: 2652
 420. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 2649
 421. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 2649
 422. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2646
 423. Zarządzenie
  Wyświetleń: 2646
 424. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2638
 425. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2634
 426. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2632
 427. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2629
 428. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 2627
 429. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 2627
 430. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2625
 431. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 2624
 432. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2622
 433. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2620
 434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2618
 435. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2612
 436. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2612
 437. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2612
 438. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2609
 439. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2604
 440. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2602
 441. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 2596
 442. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 2595
 443. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 2591
 444. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 2590
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 2588
 446. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2588
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 2574
 448. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2573
 449. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2571
 450. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 2566
 451. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 2565
 452. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2563
 453. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2563
 454. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2558
 455. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2558
 456. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 2557
 457. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 2557
 458. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2554
 459. Akty normatywne
  Wyświetleń: 2544
 460. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2542
 461. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 2541
 462. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2532
 463. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2529
 464. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2527
 465. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 2524
 466. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2511
 467. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 2505
 468. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2503
 469. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 2501
 470. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 2496
 471. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2490
 472. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 2488
 473. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2480
 474. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2479
 475. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2478
 476. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 2475
 477. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2471
 478. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 2468
 479. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 2465
 480. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 2464
 481. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 2457
 482. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2445
 483. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2438
 484. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 2436
 485. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2432
 486. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2426
 487. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2413
 488. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2413
 489. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2408
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2401
 491. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2399
 492. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2399
 493. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2398
 494. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2397
 495. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2397
 496. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 2396
 497. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2392
 498. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2389
 499. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2385
 500. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2384
 501. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 2384
 502. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2383
 503. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 2382
 504. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2382
 505. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 2365
 506. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2361
 507. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2359
 508. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2350
 509. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2348
 510. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2347
 511. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 2345
 512. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2341
 513. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2340
 514. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2340
 515. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2340
 516. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2335
 517. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 2317
 518. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2315
 519. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2314
 520. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2314
 521. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2309
 522. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 2301
 523. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2300
 524. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2298
 525. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2297
 526. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2296
 527. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2295
 528. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2293
 529. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2291
 530. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2289
 531. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 2289
 532. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 2286
 533. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2286
 534. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2281
 535. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2278
 536. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2275
 537. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2274
 538. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2271
 539. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2270
 540. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2270
 541. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2269
 542. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2268
 543. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2266
 544. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2265
 545. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2264
 546. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2261
 547. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2260
 548. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2256
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2256
 550. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2252
 551. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2251
 552. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2250
 553. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 2250
 554. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2247
 555. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2242
 556. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2242
 557. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2241
 558. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2238
 559. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 2238
 560. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2234
 561. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2231
 562. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2229
 563. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2227
 564. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 2224
 565. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2223
 566. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2221
 567. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2221
 568. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2218
 569. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2218
 570. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2214
 571. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2212
 572. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2206
 573. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2204
 574. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2199
 575. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2199
 576. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2199
 577. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2197
 578. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2196
 579. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 2195
 580. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2193
 581. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2191
 582. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2189
 583. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2187
 584. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2185
 585. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2184
 586. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2184
 587. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 2184
 588. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2179
 589. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2179
 590. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2177
 591. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 2175
 592. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2175
 593. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2174
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2174
 595. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2173
 596. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2172
 597. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 2170
 598. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2170
 599. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2168
 600. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2167
 601. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2167
 602. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2165
 603. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2163
 604. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2163
 605. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2163
 606. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2162
 607. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2162
 608. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2159
 609. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2158
 610. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2158
 611. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2154
 612. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2154
 613. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2150
 614. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2147
 615. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2145
 616. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2140
 617. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2140
 618. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2135
 619. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2132
 620. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2131
 621. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2131
 622. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2131
 623. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2131
 624. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2130
 625. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2129
 626. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2122
 627. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2121
 628. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2120
 629. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2119
 630. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2112
 631. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2112
 632. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2110
 633. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2105
 634. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2103
 635. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2099
 636. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2097
 637. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2096
 638. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2094
 639. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2094
 640. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2091
 641. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2088
 642. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2087
 643. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2086
 644. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2081
 645. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2077
 646. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2071
 647. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2069
 648. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2065
 649. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 2065
 650. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2061
 651. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2059
 652. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2058
 653. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2058
 654. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2057
 655. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2057
 656. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2055
 657. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2055
 658. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 2053
 659. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2050
 660. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2047
 661. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2046
 662. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2045
 663. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2044
 664. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2043
 665. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2042
 666. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2040
 667. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2038
 668. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2038
 669. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2036
 670. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2031
 671. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2030
 672. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2030
 673. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2029
 674. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2026
 675. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2024
 676. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2024
 677. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2024
 678. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2022
 679. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2021
 680. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2019
 681. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2018
 682. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2013
 683. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2013
 684. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2012
 685. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2012
 686. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 2012
 687. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2008
 688. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2004
 689. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 1995
 690. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 1993
 691. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1992
 692. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1986
 693. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1984
 694. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 1979
 695. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1977
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1974
 697. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1971
 698. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1971
 699. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 1969
 700. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 1967
 701. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 1965
 702. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 1965
 703. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1964
 704. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1964
 705. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 1963
 706. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1960
 707. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1959
 708. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1958
 709. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 1957
 710. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1953
 711. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1953
 712. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1952
 713. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 1946
 714. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1946
 715. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1942
 716. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 1941
 717. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 1940
 718. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 1936
 719. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 1935
 720. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1934
 721. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1933
 722. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1932
 723. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1931
 724. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 1930
 725. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 1929
 726. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 1923
 727. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1923
 728. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1923
 729. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 1923
 730. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 1921
 731. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1919
 732. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 1917
 733. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1917
 734. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 1912
 735. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1911
 736. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 1909
 737. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1905
 738. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1904
 739. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 1901
 740. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1901
 741. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 1900
 742. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 1899
 743. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 1897
 744. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 1897
 745. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 1897
 746. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1890
 747. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 1890
 748. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 1889
 749. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1888
 750. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1886
 751. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 1880
 752. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1880
 753. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1878
 754. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 1877
 755. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1877
 756. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 1876
 757. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1874
 758. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1870
 759. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1870
 760. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 1864
 761. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1864
 762. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 1863
 763. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1863
 764. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1859
 765. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 1858
 766. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1857
 767. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1856
 768. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1855
 769. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 1855
 770. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1854
 771. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 1854
 772. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1847
 773. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1847
 774. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1846
 775. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1844
 776. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 1844
 777. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1843
 778. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1841
 779. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 1840
 780. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1840
 781. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 1836
 782. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1835
 783. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 1835
 784. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 1833
 785. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 1833
 786. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1833
 787. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 1830
 788. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 1830
 789. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 1829
 790. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1824
 791. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 1823
 792. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1822
 793. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 1821
 794. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1821
 795. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 1815
 796. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1813
 797. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 1811
 798. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1810
 799. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 1808
 800. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 1808
 801. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 1808
 802. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1807
 803. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1807
 804. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1806
 805. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 1805
 806. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 1803
 807. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1798
 808. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1796
 809. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1794
 810. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 1794
 811. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1793
 812. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1793
 813. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 1792
 814. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1790
 815. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1787
 816. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1785
 817. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1784
 818. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1783
 819. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 1782
 820. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1781
 821. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 1781
 822. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 1781
 823. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1779
 824. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 1779
 825. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1777
 826. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1777
 827. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 1776
 828. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1775
 829. Rok 2013
  Wyświetleń: 1774
 830. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 1773
 831. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 1771
 832. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 1771
 833. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1770
 834. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1770
 835. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 1768
 836. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1767
 837. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1766
 838. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 1766
 839. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 1766
 840. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1765
 841. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1765
 842. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 1764
 843. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1762
 844. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1757
 845. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1751
 846. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1751
 847. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 1750
 848. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1749
 849. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 1747
 850. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 1745
 851. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 1745
 852. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1745
 853. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 1741
 854. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1740
 855. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1737
 856. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 1735
 857. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1733
 858. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 1732
 859. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 1727
 860. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1725
 861. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1722
 862. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1722
 863. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1720
 864. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1720
 865. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 1717
 866. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 1716
 867. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 1716
 868. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 1715
 869. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 1714
 870. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 1714
 871. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1714
 872. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1713
 873. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 1712
 874. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1712
 875. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 1712
 876. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 1711
 877. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1708
 878. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 1707
 879. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1707
 880. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1706
 881. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1703
 882. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1702
 883. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1702
 884. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 1701
 885. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1700
 886. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 1698
 887. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1696
 888. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1696
 889. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1692
 890. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1692
 891. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1691
 892. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1690
 893. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1690
 894. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1689
 895. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1687
 896. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1687
 897. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1687
 898. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 1686
 899. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 1685
 900. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1682
 901. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1681
 902. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 1681
 903. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1680
 904. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1680
 905. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 1680
 906. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 1680
 907. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 1679
 908. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1679
 909. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1678
 910. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 1675
 911. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1674
 912. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 1674
 913. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1672
 914. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 1672
 915. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1671
 916. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1670
 917. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 1670
 918. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 1670
 919. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1668
 920. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1668
 921. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1665
 922. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 1663
 923. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1661
 924. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1661
 925. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 1657
 926. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1656
 927. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1656
 928. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1653
 929. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 1652
 930. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1650
 931. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1649
 932. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 1649
 933. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1649
 934. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 1647
 935. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1645
 936. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1644
 937. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 1642
 938. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1640
 939. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 1640
 940. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1639
 941. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 1639
 942. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 1639
 943. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1638
 944. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 1638
 945. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 1638
 946. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1638
 947. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1636
 948. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1635
 949. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1634
 950. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1632
 951. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 1631
 952. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1629
 953. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 1629
 954. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1629
 955. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 1629
 956. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1627
 957. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 1627
 958. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1625
 959. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1624
 960. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 1623
 961. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1615
 962. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 1615
 963. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1615
 964. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1615
 965. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 1611
 966. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1611
 967. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1611
 968. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 1610
 969. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1610
 970. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1604
 971. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1602
 972. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 1601
 973. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1600
 974. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1600
 975. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1600
 976. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1599
 977. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1598
 978. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1598
 979. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1597
 980. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1597
 981. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 1595
 982. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1594
 983. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1593
 984. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 1591
 985. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1591
 986. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1591
 987. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1591
 988. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1589
 989. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1586
 990. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1586
 991. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1586
 992. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1585
 993. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1584
 994. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1584
 995. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1583
 996. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 1582
 997. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1581
 998. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1579
 999. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1579
 1000. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1579
 1001. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1578
 1002. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1577
 1003. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 1576
 1004. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1576
 1005. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1575
 1006. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1573
 1007. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1572
 1008. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1572
 1009. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1571
 1010. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1570
 1011. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1568
 1012. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 1564
 1013. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1563
 1014. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1563
 1015. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1562
 1016. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1561
 1017. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1560
 1018. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1559
 1019. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1558
 1020. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 1558
 1021. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1557
 1022. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1556
 1023. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1556
 1024. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1555
 1025. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1554
 1026. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1553
 1027. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1551
 1028. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1551
 1029. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1549
 1030. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 1548
 1031. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1547
 1032. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1546
 1033. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1546
 1034. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1545
 1035. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1544
 1036. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1542
 1037. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1540
 1038. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1540
 1039. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1539
 1040. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1538
 1041. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 1537
 1042. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1537
 1043. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1535
 1044. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1535
 1045. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 1534
 1046. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1534
 1047. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1533
 1048. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1533
 1049. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1531
 1050. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1528
 1051. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1526
 1052. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1524
 1053. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1523
 1054. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1521
 1055. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1519
 1056. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1518
 1057. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1516
 1058. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1511
 1059. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1511
 1060. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1510
 1061. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 1508
 1062. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1508
 1063. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1508
 1064. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1507
 1065. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1502
 1066. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1501
 1067. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1500
 1068. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1500
 1069. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 1498
 1070. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1498
 1071. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 1497
 1072. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 1496
 1073. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1496
 1074. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1494
 1075. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1493
 1076. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1492
 1077. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1491
 1078. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 1491
 1079. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 1489
 1080. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1488
 1081. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1487
 1082. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1487
 1083. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1484
 1084. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1477
 1085. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1477
 1086. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1473
 1087. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1472
 1088. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1470
 1089. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1468
 1090. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1467
 1091. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1465
 1092. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1464
 1093. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 1462
 1094. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1460
 1095. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1460
 1096. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 1458
 1097. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1450
 1098. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1449
 1099. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1447
 1100. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 1443
 1101. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1441
 1102. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1439
 1103. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1438
 1104. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1437
 1105. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1437
 1106. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 1437
 1107. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1432
 1108. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1429
 1109. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 1428
 1110. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 1422
 1111. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1422
 1112. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1416
 1113. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1416
 1114. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 1412
 1115. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1404
 1116. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1402
 1117. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1402
 1118. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1393
 1119. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1388
 1120. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1384
 1121. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 1378
 1122. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1372
 1123. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1366
 1124. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1365
 1125. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1360
 1126. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1352
 1127. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1341
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1339
 1129. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1337
 1130. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1334
 1131. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 1333
 1132. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1323
 1133. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1318
 1134. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1299
 1135. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1298
 1136. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1296
 1137. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1291
 1138. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1290
 1139. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1288
 1140. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1279
 1141. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1262
 1142. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1258
 1143. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1255
 1144. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1253
 1145. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1253
 1146. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1251
 1147. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 1247
 1148. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1246
 1149. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1245
 1150. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1244
 1151. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1237
 1152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1236
 1153. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1224
 1154. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1214
 1155. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1211
 1156. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1211
 1157. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1204
 1158. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1196
 1159. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1196
 1160. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1191
 1161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1186
 1162. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1182
 1163. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1181
 1164. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1175
 1165. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1172
 1166. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1158
 1167. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1142
 1168. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1136
 1169. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1131
 1170. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1122
 1171. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1121
 1172. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 1115
 1173. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1108
 1174. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1104
 1175. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 1102
 1176. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1100
 1177. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1081
 1178. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1077
 1179. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1069
 1180. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1068
 1181. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1057
 1182. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1055
 1183. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1041
 1184. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1037
 1185. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1033
 1186. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1027
 1187. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1010
 1188. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1003
 1189. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 1002
 1190. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1002
 1191. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1001
 1192. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 998
 1193. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 995
 1194. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 990
 1195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 982
 1196. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 981
 1197. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 980
 1198. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 978
 1199. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 969
 1200. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 964
 1201. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 964
 1202. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 957
 1203. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 954
 1204. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 952
 1205. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 944
 1206. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 943
 1207. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 933
 1208. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 926
 1209. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 922
 1210. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 912
 1211. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 907
 1212. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 904
 1213. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 902
 1214. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 895
 1215. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 886
 1216. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 885
 1217. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 874
 1218. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 870
 1219. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 870
 1220. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 869
 1221. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 864
 1222. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 855
 1223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 847
 1224. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 837
 1225. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 837
 1226. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 835
 1227. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 831
 1228. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 825
 1229. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 825
 1230. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 823
 1231. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 819
 1232. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 814
 1233. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 814
 1234. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 803
 1235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 803
 1236. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 793
 1237. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 791
 1238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 785
 1239. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 785
 1240. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 778
 1241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 775
 1242. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 774
 1243. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 771
 1244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 769
 1245. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 762
 1246. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 761
 1247. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 761
 1248. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 757
 1249. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 757
 1250. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 756
 1251. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 752
 1252. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 749
 1253. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 748
 1254. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 745
 1255. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 742
 1256. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 736
 1257. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 732
 1258. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 732
 1259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 727
 1260. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 726
 1261. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 726
 1262. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 725
 1263. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 724
 1264. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 720
 1265. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 719
 1266. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 719
 1267. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 717
 1268. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 717
 1269. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 714
 1270. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 713
 1271. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 712
 1272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 711
 1273. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 707
 1274. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 697
 1275. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 696
 1276. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 694
 1277. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 693
 1278. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 693
 1279. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 688
 1280. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 685
 1281. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 682
 1282. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 680
 1283. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 677
 1284. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 675
 1285. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 672
 1286. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 672
 1287. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 663
 1288. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 661
 1289. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 658
 1290. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 654
 1291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 652
 1292. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 650
 1293. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 641
 1294. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 641
 1295. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 636
 1296. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 635
 1297. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 635
 1298. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 627
 1299. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 627
 1300. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 620
 1301. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 614
 1302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 610
 1303. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 607
 1304. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 601
 1305. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 598
 1306. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 597
 1307. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 597
 1308. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 595
 1309. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 594
 1310. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 591
 1311. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 591
 1312. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 584
 1313. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 581
 1314. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 581
 1315. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 580
 1316. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 578
 1317. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 578
 1318. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 575
 1319. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 574
 1320. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 574
 1321. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 573
 1322. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 564
 1323. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 554
 1324. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 547
 1325. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 536
 1326. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 535
 1327. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 534
 1328. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 532
 1329. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 528
 1330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 521
 1331. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 512
 1332. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 511
 1333. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 504
 1334. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 501
 1335. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 496
 1336. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 496
 1337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 494
 1338. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 490
 1339. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 488
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 482
 1341. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 478
 1342. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 467
 1343. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 465
 1344. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 465
 1345. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 451
 1346. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 449
 1347. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 446
 1348. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 441
 1349. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 441
 1350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 436
 1351. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 428
 1352. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 414
 1353. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 408
 1354. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 401
 1355. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 399
 1356. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 397
 1357. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 394
 1358. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 390
 1359. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 386
 1360. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 385
 1361. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 385
 1362. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 382
 1363. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 380
 1364. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 378
 1365. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 377
 1366. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 376
 1367. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 369
 1368. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 361
 1369. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 356
 1370. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 354
 1371. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 351
 1372. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 347
 1373. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 340
 1374. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 326
 1375. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 326
 1376. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 311
 1377. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 311
 1378. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 307
 1379. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 301
 1380. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 298
 1381. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 290
 1382. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 289
 1383. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 282
 1384. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 278
 1385. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 277
 1386. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 275
 1387. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 274
 1388. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 269
 1389. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 266
 1390. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 264
 1391. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 261
 1392. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 254
 1393. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 242
 1394. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 242
 1395. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 242
 1396. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 241
 1397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 240
 1398. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 239
 1399. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 236
 1400. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 236
 1401. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 235
 1402. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 1403. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 234
 1404. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 234
 1405. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 232
 1406. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 227
 1407. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 227
 1408. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 226
 1409. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 225
 1410. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 215
 1411. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 215
 1412. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 214
 1413. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 214
 1414. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 213
 1415. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 213
 1416. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 211
 1417. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 211
 1418. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 211
 1419. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 208
 1420. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 203
 1421. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 202
 1422. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 201
 1423. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 200
 1424. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 200
 1425. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 197
 1426. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 196
 1427. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 194
 1428. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 194
 1429. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 192
 1430. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 192
 1431. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 192
 1432. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 191
 1433. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 191
 1434. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 190
 1435. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 188
 1436. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 187
 1437. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 186
 1438. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 186
 1439. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 186
 1440. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 185
 1441. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 185
 1442. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 185
 1443. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 184
 1444. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 184
 1445. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 183
 1446. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 182
 1447. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 182
 1448. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 182
 1449. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 182
 1450. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 181
 1451. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 180
 1452. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 180
 1453. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 178
 1454. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 177
 1455. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 177
 1456. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 176
 1457. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 176
 1458. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 176
 1459. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 175
 1460. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 174
 1461. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 173
 1462. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 172
 1463. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 172
 1464. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 171
 1465. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 170
 1466. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 170
 1467. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 169
 1468. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 169
 1469. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 167
 1470. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 167
 1471. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 166
 1472. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 165
 1473. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 164
 1474. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 164
 1475. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 164
 1476. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 162
 1477. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 162
 1478. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 161
 1479. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 158
 1480. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 154
 1481. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 152
 1482. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 149
 1483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 148
 1484. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 146
 1485. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 144
 1486. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 143
 1487. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 142
 1488. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 134
 1489. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 133
 1490. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 131
 1491. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 127
 1492. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 126
 1493. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 124
 1494. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 124
 1495. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 117
 1496. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 116
 1497. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 115
 1498. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 113
 1499. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 112
 1500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 112
 1501. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 111
 1502. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 110
 1503. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ...
  Wyświetleń: 109
 1504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 109
 1505. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 108
 1506. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 106
 1507. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 105
 1508. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 105
 1509. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 104
 1510. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 102
 1511. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 102
 1512. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 102
 1513. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 101
 1514. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 97
 1515. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 97
 1516. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 76
 1517. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 69
 1518. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 69
 1519. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 61
 1520. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 59
 1521. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 56
 1522. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 55
 1523. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 1524. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 51
 1525. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 51
 1526. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 50
 1527. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 49
 1528. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 49
 1529. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 49
 1530. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 49
 1531. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 49
 1532. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 48
 1533. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 48
 1534. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 48
 1535. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 47
 1536. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 47
 1537. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 47
 1538. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 47
 1539. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 46
 1540. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 46
 1541. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 46
 1542. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 45
 1543. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 45
 1544. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 45
 1545. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 45
 1546. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 45
 1547. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 45
 1548. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 45
 1549. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 45
 1550. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 45
 1551. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 44
 1552. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 44
 1553. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 44
 1554. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 44
 1555. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 43
 1556. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 43
 1557. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 43
 1558. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 43
 1559. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 43
 1560. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 42
 1561. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 42
 1562. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 41
 1563. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 41
 1564. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 41
 1565. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 41
 1566. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 40
 1567. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 40
 1568. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 39
 1569. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 39
 1570. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 39
 1571. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1572. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 38
 1573. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 38
 1574. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 38
 1575. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 37
 1576. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 37
 1577. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 37
 1578. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 36
 1579. Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 36
 1580. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 36
 1581. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 36
 1582. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 36
 1583. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 36
 1584. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 36
 1585. Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 35
 1586. Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 35
 1587. Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 35
 1588. Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 35
 1589. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 35
 1590. Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 35
 1591. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 34
 1592. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 34
 1593. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 34
 1594. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 34
 1595. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 34
 1596. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 34
 1597. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 34
 1598. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 33
 1599. Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 33
 1600. Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 33
 1601. Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy
  Wyświetleń: 33
 1602. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 33
 1603. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 33
 1604. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 33
 1605. Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 33
 1606. Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.
  Wyświetleń: 33
 1607. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 33
 1608. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 33
 1609. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 32
 1610. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie ...
  Wyświetleń: 32
 1611. Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 32
 1612. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 31
 1613. Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 31
 1614. Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 31
 1615. Uchwała Nr L/375/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 31
 1616. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 31
 1617. Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 31
 1618. Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 31
 1619. Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2015 rok
  Wyświetleń: 31
 1620. Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2013 rok.
  Wyświetleń: 31
 1621. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 30
 1622. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 30
 1623. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 30
 1624. Uchwała Nr L/373/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 30
 1625. Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 30
 1626. Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 30
 1627. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 30
 1628. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ...
  Wyświetleń: 30
 1629. Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 30
 1630. Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 30
 1631. Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 30
 1632. Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...
  Wyświetleń: 30
 1633. Uchwała Nr XXXIX/342/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 25-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 30
 1634. Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 30
 1635. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 29
 1636. Uchwała Nr IV/../2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 29
 1637. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 29
 1638. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 29
 1639. Uchwała Nr L/369/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 29
 1640. Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 29
 1641. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 29
 1642. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 29
 1643. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 29
 1644. Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej ...
  Wyświetleń: 29
 1645. Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 29
 1646. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 29
 1647. Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 29
 1648. Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 29
 1649. Uchwała Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 29
 1650. Uchwała Nr XL/298/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 29
 1651. Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 29
 1652. Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 29
 1653. Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 29
 1654. Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 29
 1655. Uchwała Nr XLVIII/361/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej ...
  Wyświetleń: 29
 1656. Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 29
 1657. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 29
 1658. Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 29
 1659. Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie : uchylenia uchwały nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w ...
  Wyświetleń: 29
 1660. Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz ...
  Wyświetleń: 29
 1661. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 29
 1662. Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 29
 1663. Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 29
 1664. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 29
 1665. Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 29
 1666. Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 29
 1667. Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za ...
  Wyświetleń: 29
 1668. Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 29
 1669. Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 29
 1670. Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 29
 1671. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 29
 1672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 29
 1673. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 28
 1674. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 28
 1675. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 28
 1676. Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie.
  Wyświetleń: 28
 1677. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 28
 1678. Uchwała Nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 28
 1679. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 28
 1680. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 28
 1681. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniatych ...
  Wyświetleń: 28
 1682. Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 28
 1683. Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata ...
  Wyświetleń: 28
 1684. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 28
 1685. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 28
 1686. Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 28
 1687. Uchwała Nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 28
 1688. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 28
 1689. Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
  Wyświetleń: 28
 1690. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 28
 1691. Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
  Wyświetleń: 28
 1692. Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2014–2032”
  Wyświetleń: 28
 1693. Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 28
 1694. Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 28
 1695. Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 28
 1696. Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 28
 1697. Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania.
  Wyświetleń: 28
 1698. Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 28
 1699. Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
  Wyświetleń: 28
 1700. Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 28
 1701. Uchwała Nr xvii/136/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 28
 1702. Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku
  Wyświetleń: 28
 1703. Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 28
 1704. Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 28
 1705. Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 28
 1706. Uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2013–2032”
  Wyświetleń: 28
 1707. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 28
 1708. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 28
 1709. Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 28
 1710. Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 28
 1711. Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 28
 1712. Uchwała Nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Korfantów (Polska) i Gminą Boulleret (Francja).
  Wyświetleń: 28
 1713. Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 28
 1714. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 27
 1715. Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2014 rok
  Wyświetleń: 27
 1716. Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 27
 1717. Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 27
 1718. Uchwała Nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 27
 1719. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 27
 1720. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 27
 1721. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 27
 1722. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 27
 1723. Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 27
 1724. Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 27
 1725. Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 27
 1726. Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1727. Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych ...
  Wyświetleń: 27
 1728. Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
  Wyświetleń: 27
 1729. Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 27
 1730. Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 27
 1731. Uchwała Nr XLVI/346/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 dotycząca działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 27
 1732. Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 27
 1733. Uchwała Nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1734. Uchwała Nr XLVII/353/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1735. Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 27
 1736. Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 27
 1737. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 27
 1738. Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
  Wyświetleń: 27
 1739. Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 27
 1740. Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 1741. Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.
  Wyświetleń: 27
 1742. Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1743. Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
  Wyświetleń: 27
 1744. Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 27
 1745. Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 27
 1746. Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 27
 1747. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 27
 1748. Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 27
 1749. Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 27
 1750. Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Przydroże Wielkie na lata 2013 – 2020.
  Wyświetleń: 27
 1751. Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1752. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 27
 1753. Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 27
 1754. Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 27
 1755. Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1756. Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 27
 1757. Uchwała Nr XXXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 27
 1758. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 27
 1759. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 26
 1760. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 26
 1761. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 26
 1762. Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 26
 1763. Uchwała Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz ...
  Wyświetleń: 26
 1764. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 26
 1765. Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 26
 1766. Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 26
 1767. Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 26
 1768. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 26
 1769. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 26
 1770. Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 26
 1771. Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 26
 1772. Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 26
 1773. Uchwała Nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 26
 1774. Uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 26
 1775. Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 26
 1776. Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 26
 1777. Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 26
 1778. Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 26
 1779. Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 26
 1780. Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 26
 1781. Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 26
 1782. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 26
 1783. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 26
 1784. Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 26
 1785. Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek ...
  Wyświetleń: 26
 1786. Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości ...
  Wyświetleń: 26
 1787. Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 26
 1788. Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 26
 1789. Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 26
 1790. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 26
 1791. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 26
 1792. Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 26
 1793. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 26
 1794. Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 26
 1795. Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, ...
  Wyświetleń: 26
 1796. Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli ...
  Wyświetleń: 26
 1797. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 26
 1798. Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 26
 1799. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 26
 1800. Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 25
 1801. Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 25
 1802. Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla ...
  Wyświetleń: 25
 1803. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 25
 1804. Uchwała Nr XLVI/347/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 25
 1805. Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Korfantów na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 25
 1806. Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
  Wyświetleń: 25
 1807. Uchwała Nr XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 25
 1808. Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 25
 1809. Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 25
 1810. Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 25
 1811. Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 25
 1812. Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 25
 1813. Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest ...
  Wyświetleń: 25
 1814. Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 25
 1815. Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2012 rok
  Wyświetleń: 25
 1816. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 25
 1817. Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przechodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie ...
  Wyświetleń: 25
 1818. Uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ...
  Wyświetleń: 25
 1819. Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnychw szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
  Wyświetleń: 25
 1820. Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 25
 1821. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 25
 1822. Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 24
 1823. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 24
 1824. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 24
 1825. Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 24
 1826. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 24
 1827. Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 24
 1828. Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 24
 1829. Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 24
 1830. Uchwała Nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 24
 1831. Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 24
 1832. Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 24
 1833. Uchwała Nr L/370/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 23
 1834. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015
  Wyświetleń: 23
 1835. Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.
  Wyświetleń: 23
 1836. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 23
 1837. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej ...
  Wyświetleń: 23
 1838. Uchwała Nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 23
 1839. Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 23
 1840. Uchwała Nr XLI/358/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 23
 1841. Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 23
 1842. Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Korfantów a Powiatem Nyskimw zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 23
 1843. Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 23
 1844. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 23
 1845. Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.
  Wyświetleń: 23
 1846. Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów ...
  Wyświetleń: 23
 1847. Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 23
 1848. Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 23
 1849. Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 23
 1850. Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie ...
  Wyświetleń: 23
 1851. Uchwała Nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 23
 1852. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 22
 1853. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 22
 1854. Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 22
 1855. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie wystąpienia Gminy Korfantów ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała”
  Wyświetleń: 22
 1856. Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 22
 1857. Uchwała Nr XL/346/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 22
 1858. Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2017 rok
  Wyświetleń: 22
 1859. Uchwała Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 22
 1860. Uchwała Nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 22
 1861. Uchwała Nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 22
 1862. Uchwała Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22
 1863. Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 22
 1864. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 22
 1865. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 22
 1866. Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 22
 1867. Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 22
 1868. Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 22
 1869. Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 22
 1870. Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia ...
  Wyświetleń: 22
 1871. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 21
 1872. Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 21
 1873. Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 21
 1874. Uchwała Nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 21
 1875. Uchwała Nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 21
 1876. Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Korfantów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 21
 1877. Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 21
 1878. Uchwała Nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 21
 1879. Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 21
 1880. Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 21
 1881. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 21
 1882. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 21
 1883. Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie ...
  Wyświetleń: 21
 1884. Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 21
 1885. Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 21
 1886. Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 21
 1887. Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 21
 1888. Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 21
 1889. Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 21
 1890. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 21
 1891. Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 21
 1892. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 21
 1893. Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 21
 1894. Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 21
 1895. Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której ...
  Wyświetleń: 21
 1896. Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 21
 1897. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiejw Korfantowie
  Wyświetleń: 20
 1898. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 20
 1899. Uchwała Nr LI/383/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 20
 1900. Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 20
 1901. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 20
 1902. Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 20
 1903. Uchwała Nr XL/353/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn.„W rodzinie MOC!” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ...
  Wyświetleń: 20
 1904. Uchwała Nr XLI/354/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 20
 1905. Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 20
 1906. Uchwała Nr XLI/357/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 20
 1907. Uchwała Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 20
 1908. Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznychna terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 20
 1909. Uchwała Nr XLIII/329/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 20
 1910. Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 20
 1911. Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 20
 1912. Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 20
 1913. Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ...
  Wyświetleń: 20
 1914. Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie :udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 20
 1915. Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 20
 1916. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 20
 1917. Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za ...
  Wyświetleń: 20
 1918. Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 20
 1919. Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 20
 1920. Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 20
 1921. Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 20
 1922. Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 20
 1923. Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 20
 1924. Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 20
 1925. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 20
 1926. Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 20
 1927. Uchwała Nr XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 20
 1928. Uchwała Nr XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża ...
  Wyświetleń: 20
 1929. Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
  Wyświetleń: 20
 1930. Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 19
 1931. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia „Nyskie Księstwo Jeziori Gór” na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 19
 1932. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku
  Wyświetleń: 19
 1933. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 19
 1934. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 19
 1935. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 19
 1936. Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 19
 1937. Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 19
 1938. Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 19
 1939. Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 19
 1940. Uchwała Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 19
 1941. Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie ustalenia na terenie gminy Korfantów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w ...
  Wyświetleń: 19
 1942. Uchwała Nr XLIII/326/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ...
  Wyświetleń: 19
 1943. Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 19
 1944. Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 19
 1945. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 19
 1946. Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 19
 1947. Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 19
 1948. Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2016 – 2025
  Wyświetleń: 19
 1949. Uchwała Nr xx/167/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 19
 1950. Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 19
 1951. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 19
 1952. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 19
 1953. Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 19
 1954. Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 19
 1955. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 19
 1956. Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 19
 1957. Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 19
 1958. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 19
 1959. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 19
 1960. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 19
 1961. Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 19
 1962. Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 19
 1963. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 18
 1964. Uchwała Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatkuod nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatkuod nieruchomości
  Wyświetleń: 18
 1965. Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 18
 1966. Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 18
 1967. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 18
 1968. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 18
 1969. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 18
 1970. Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 18
 1971. Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 18
 1972. Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem działajacym na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18
 1973. Uchwała Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 18
 1974. Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 18
 1975. Uchwała Nr XLI/375/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
  Wyświetleń: 18
 1976. Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku ...
  Wyświetleń: 18
 1977. Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 18
 1978. Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 18
 1979. Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 18
 1980. Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania ...
  Wyświetleń: 18
 1981. Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 18
 1982. Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 18
 1983. Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 18
 1984. Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 18
 1985. Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: uchylenia uchwały nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 18
 1986. Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 18
 1987. Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 18
 1988. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 18
 1989. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 18
 1990. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 18
 1991. Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 1992. Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Zakładowi Gospodarki Komunalnej ...
  Wyświetleń: 18
 1993. Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 18
 1994. Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18
 1995. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 18
 1996. Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 18
 1997. Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 1998. Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 1999. Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18
 2000. Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 18
 2001. Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 18
 2002. Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18
 2003. Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 2004. Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 18
 2005. Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 18
 2006. Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 18
 2007. Uchwała Nr LI/386/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 17
 2008. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 17
 2009. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 17
 2010. Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 17
 2011. Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 17
 2012. Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2013. Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 17
 2014. Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 17
 2015. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 17
 2016. Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 17
 2017. Uchwała Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 17
 2018. Uchwała Nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 17
 2019. Uchwała Nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2014 rok.
  Wyświetleń: 17
 2020. Uchwała Nr XLII/312/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 17
 2021. Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 17
 2022. Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 17
 2023. Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 17
 2024. Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2025. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2026. Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2027. Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą ...
  Wyświetleń: 17
 2028. Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2029. Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 17
 2030. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 17
 2031. Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, nie narusza ustaleń ...
  Wyświetleń: 17
 2032. Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 17
 2033. Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 17
 2034. Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 17
 2035. Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 17
 2036. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 17
 2037. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 17
 2038. Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 16
 2039. Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 16
 2040. Uchwała Nr Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przyjęcia oceny stanu i kierunków rozwoju mieszkalnictwa gminnego
  Wyświetleń: 16
 2041. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich ...
  Wyświetleń: 16
 2042. Uchwała Nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 16
 2043. Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 16
 2044. Uchwała Nr XLI/362/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 16
 2045. Uchwała Nr XLI/363/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 16
 2046. Uchwała Nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Korfantów
  Wyświetleń: 16
 2047. Uchwała Nr XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Wyświetleń: 16
 2048. Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru ...
  Wyświetleń: 16
 2049. Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wyświetleń: 16
 2050. Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 16
 2051. Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 16
 2052. Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 16
 2053. Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 16
 2054. Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobuGminy Korfantów.
  Wyświetleń: 16
 2055. Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 16
 2056. Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 16
 2057. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 16
 2058. Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 16
 2059. Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 16
 2060. Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 16
 2061. Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 16
 2062. Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji do gminy rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu
  Wyświetleń: 16
 2063. Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 16
 2064. Uchwała Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2016 rok
  Wyświetleń: 16
 2065. Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom ...
  Wyświetleń: 16
 2066. Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
  Wyświetleń: 16
 2067. Uchwała Nr XXXV/290/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Korfantów na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 16
 2068. Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
  Wyświetleń: 16
 2069. Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 15
 2070. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 15
 2071. Uchwała Nr XL/352/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 15
 2072. Uchwała Nr XLI/361/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości
  Wyświetleń: 15
 2073. Uchwała Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Korfantów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym ...
  Wyświetleń: 15
 2074. Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie : udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 15
 2075. Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na II półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 15
 2076. Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 15
 2077. Uchwała Nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 15
 2078. Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Gminie Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 2079. Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach ...
  Wyświetleń: 15
 2080. Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 03-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 15
 2081. Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 15
 2082. Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 2083. Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 15
 2084. Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 15
 2085. Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 2086. Uchwała Nr XXXV/289/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2018 rok.
  Wyświetleń: 15
 2087. Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za ...
  Wyświetleń: 15
 2088. Uchwała Nr XLII/323/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 14
 2089. Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 14
 2090. Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 14
 2091. Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 14
 2092. Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 14
 2093. Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 14
 2094. Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego.
  Wyświetleń: 14
 2095. Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 14
 2096. Uchwała Nr XLI/367/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 13
 2097. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 13
 2098. Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 13
 2099. Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 13
 2100. Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 13
 2101. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 10
 2102. Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 10
 2103. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 10
 2104. Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024
  Wyświetleń: 9
 2105. Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 8
 2106. Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 8
 2107. Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  01-10-2013 13:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Korfantów
  odwiedzin: 9619
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×