Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5644800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1115959395778557103078969771185121013628386271347709376657585826
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8848910228197157839237891376859681388629078645966358240196268
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6407377505935678325084612655497266910532981335942567141690770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369743730844229450404655537119302743307732301335795006752367
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209732232925136223963046022123236702944928210307223263530718
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99421732318929124881592317725193802279721802231552612622768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 133134
 2. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 115623
 3. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 89006
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 87784
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 61261
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 56615
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 45176
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 31587
 9. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 25286
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 24628
 11. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 24141
 12. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 22333
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 20721
 14. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 17006
 15. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14449
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14420
 17. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 14296
 18. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 14176
 19. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 13991
 20. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 13129
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12758
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 12689
 23. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12019
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 11055
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10814
 26. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 10343
 27. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 10210
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10122
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 9343
 30. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9227
 31. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 9167
 32. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 8940
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8764
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 8735
 35. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8643
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8535
 37. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 7878
 38. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 7859
 39. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7848
 40. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 7787
 41. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7713
 42. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 7702
 43. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 7522
 44. Majątek gminy
  Wyświetleń: 7298
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7280
 46. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 7229
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 7175
 48. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6974
 49. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6944
 50. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 6584
 51. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia
  Wyświetleń: 6519
 52. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 6340
 53. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6279
 54. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 6218
 55. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 6017
 56. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 5981
 57. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 5953
 58. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5929
 59. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 5895
 60. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 5875
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 5772
 62. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - archiwum
  Wyświetleń: 5758
 63. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 5550
 64. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 5494
 65. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 5427
 66. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 5416
 67. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5409
 68. Petycje
  Wyświetleń: 5378
 69. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5330
 70. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 5294
 71. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5235
 72. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5209
 73. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 5201
 74. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 5168
 75. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 5156
 76. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5134
 77. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 5088
 78. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 5060
 79. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5053
 80. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5041
 81. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5028
 82. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 4990
 83. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 4979
 84. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 4948
 85. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 4903
 86. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 4901
 87. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 4881
 88. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 4716
 89. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 4680
 90. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 4613
 91. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 4586
 92. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 4572
 93. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4565
 94. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 4561
 95. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 4527
 96. Rok 2011
  Wyświetleń: 4514
 97. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 4487
 98. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 4447
 99. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4428
 100. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 4395
 101. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4373
 102. Rok 2010
  Wyświetleń: 4368
 103. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 4365
 104. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 4340
 105. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 4328
 106. Rok 2008
  Wyświetleń: 4318
 107. Rok 2012
  Wyświetleń: 4314
 108. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 4284
 109. Rok 2007
  Wyświetleń: 4255
 110. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 4247
 111. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4245
 112. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 4231
 113. Rok 2009
  Wyświetleń: 4206
 114. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4195
 115. Rok 2005
  Wyświetleń: 4194
 116. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4181
 117. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 4101
 118. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4084
 119. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4079
 120. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 4063
 121. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 4060
 122. Rok 2006
  Wyświetleń: 4048
 123. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 4043
 124. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4005
 125. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4005
 126. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 4004
 127. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 4003
 128. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4001
 129. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3996
 130. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3995
 131. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 3991
 132. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 3987
 133. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3984
 134. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 3961
 135. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 3936
 136. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3913
 137. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3909
 138. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 3908
 139. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 3908
 140. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3894
 141. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 3891
 142. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 3875
 143. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3869
 144. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3866
 145. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 3865
 146. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 3864
 147. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 3861
 148. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 3856
 149. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 3825
 150. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3814
 151. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 3812
 152. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3811
 153. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3803
 154. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3769
 155. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3766
 156. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3758
 157. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 3755
 158. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 3752
 159. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3726
 160. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 3721
 161. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 3720
 162. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 3698
 163. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 3687
 164. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 3682
 165. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3680
 166. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3673
 167. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3672
 168. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 3672
 169. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 3658
 170. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 3641
 171. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 3618
 172. Rok 2008
  Wyświetleń: 3608
 173. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3606
 174. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 3604
 175. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3587
 176. Rok 2012
  Wyświetleń: 3581
 177. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 3577
 178. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 3570
 179. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 3561
 180. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 3552
 181. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 3551
 182. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3549
 183. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3548
 184. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 3535
 185. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3532
 186. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 3520
 187. Rok 2010
  Wyświetleń: 3519
 188. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 3519
 189. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 3512
 190. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3502
 191. Rok 2011
  Wyświetleń: 3502
 192. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 3500
 193. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 3489
 194. 6.7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3469
 195. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3469
 196. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 3461
 197. Rok 2009
  Wyświetleń: 3458
 198. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 3456
 199. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 3453
 200. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 3445
 201. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 3440
 202. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3436
 203. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3420
 204. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3417
 205. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3413
 206. 6.6. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3412
 207. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 3409
 208. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3409
 209. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3394
 210. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 3393
 211. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 3385
 212. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 3376
 213. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 3375
 214. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3373
 215. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3372
 216. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 3371
 217. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 3362
 218. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3360
 219. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3344
 220. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3332
 221. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 3331
 222. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3324
 223. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3304
 224. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3294
 225. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3283
 226. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3282
 227. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3282
 228. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3278
 229. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 3271
 230. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3270
 231. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3270
 232. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3254
 233. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 3247
 234. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 3246
 235. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3244
 236. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3242
 237. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3242
 238. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3241
 239. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3240
 240. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3236
 241. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3235
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3233
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3231
 244. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 3222
 245. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 3222
 246. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3221
 247. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3219
 248. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3215
 249. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 3213
 250. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3204
 251. Rok 2006
  Wyświetleń: 3202
 252. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3201
 253. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3199
 254. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3198
 255. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3192
 256. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3182
 257. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3182
 258. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3164
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3161
 260. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 3153
 261. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3147
 262. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3146
 263. 4.2. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 3145
 264. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3141
 265. Rok 2007
  Wyświetleń: 3140
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3138
 267. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3137
 268. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3133
 269. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 3131
 270. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3128
 271. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3127
 272. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3119
 273. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3117
 274. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3117
 275. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3117
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3116
 277. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 3115
 278. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 3115
 279. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3114
 280. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3112
 281. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3107
 282. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3102
 283. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 3100
 284. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3089
 285. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3089
 286. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3084
 287. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3078
 288. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3074
 289. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3069
 290. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3066
 291. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3061
 292. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3059
 293. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 3059
 294. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3056
 295. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 3055
 296. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3054
 297. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3053
 298. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3046
 299. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3045
 300. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3036
 301. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3033
 302. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3031
 303. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3029
 304. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3029
 305. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3028
 306. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3028
 307. 3.2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3024
 308. Akty normatywne
  Wyświetleń: 3020
 309. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3019
 310. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3018
 311. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3018
 312. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3017
 313. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3015
 314. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3015
 315. Komunikat
  Wyświetleń: 3013
 316. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3012
 317. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3012
 318. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3010
 319. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3001
 320. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3001
 321. 9.3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
  Wyświetleń: 2999
 322. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2997
 323. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2993
 324. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2991
 325. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2991
 326. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 2989
 327. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 2988
 328. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 2987
 329. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2985
 330. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2983
 331. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 2982
 332. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 2980
 333. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 2980
 334. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 2976
 335. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2976
 336. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 2975
 337. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2974
 338. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 2973
 339. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2969
 340. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2967
 341. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2961
 342. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2961
 343. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 2957
 344. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2953
 345. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2952
 346. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2952
 347. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 2948
 348. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 2946
 349. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2940
 350. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2937
 351. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2933
 352. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 2933
 353. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2933
 354. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2928
 355. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2922
 356. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 2920
 357. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 2918
 358. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2914
 359. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2911
 360. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2911
 361. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2909
 362. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2906
 363. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2905
 364. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 2904
 365. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2903
 366. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 2900
 367. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2893
 368. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2888
 369. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2887
 370. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2880
 371. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 2879
 372. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 2875
 373. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2874
 374. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 2871
 375. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2868
 376. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2867
 377. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2864
 378. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 2864
 379. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2862
 380. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 2861
 381. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2857
 382. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 2857
 383. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2855
 384. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2854
 385. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 2852
 386. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2849
 387. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2846
 388. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2843
 389. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2843
 390. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2842
 391. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2840
 392. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2840
 393. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 2839
 394. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2839
 395. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 2836
 396. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2833
 397. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2828
 398. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2827
 399. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 2826
 400. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 2824
 401. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 2824
 402. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2822
 403. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2821
 404. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2820
 405. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2820
 406. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2815
 407. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 2811
 408. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 2807
 409. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 2805
 410. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 2796
 411. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2794
 412. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 2791
 413. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2791
 414. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2790
 415. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 2785
 416. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2781
 417. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2781
 418. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2781
 419. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2780
 420. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 2776
 421. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2772
 422. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2772
 423. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2771
 424. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2764
 425. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2763
 426. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 2762
 427. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 2760
 428. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2760
 429. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2752
 430. Rok 2012
  Wyświetleń: 2752
 431. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2749
 432. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 2748
 433. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2743
 434. Zarządzenie
  Wyświetleń: 2739
 435. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 2737
 436. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 2736
 437. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2724
 438. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2722
 439. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 2721
 440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2720
 441. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2714
 442. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2709
 443. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2705
 444. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2702
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2697
 446. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 2691
 447. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 2691
 448. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 2687
 449. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2687
 450. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 2686
 451. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 2682
 452. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 2678
 453. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2678
 454. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 2669
 455. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2668
 456. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2667
 457. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 2664
 458. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2658
 459. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2658
 460. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2658
 461. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 2657
 462. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2654
 463. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 2648
 464. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2648
 465. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2647
 466. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2647
 467. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 2641
 468. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2624
 469. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 2620
 470. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 2618
 471. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2617
 472. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2611
 473. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 2609
 474. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2601
 475. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 2597
 476. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2590
 477. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 2590
 478. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2583
 479. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 2581
 480. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 2571
 481. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 2568
 482. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2568
 483. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2566
 484. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2563
 485. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 2558
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2555
 487. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2549
 488. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2544
 489. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2541
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2540
 491. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2538
 492. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2537
 493. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2536
 494. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2532
 495. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2531
 496. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2522
 497. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2521
 498. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 2518
 499. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 2510
 500. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2509
 501. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2506
 502. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2505
 503. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2505
 504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2499
 505. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2493
 506. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 2493
 507. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2488
 508. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 2486
 509. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 2485
 510. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2484
 511. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 2482
 512. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 2481
 513. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2477
 514. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 2476
 515. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2464
 516. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2460
 517. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2454
 518. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 2448
 519. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2446
 520. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2439
 521. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2435
 522. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2432
 523. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2428
 524. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2426
 525. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2424
 526. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2423
 527. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2422
 528. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 2419
 529. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 2416
 530. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2415
 531. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2415
 532. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2414
 533. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 2414
 534. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2407
 535. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2406
 536. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2404
 537. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 2404
 538. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2404
 539. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2401
 540. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2401
 541. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2396
 542. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2395
 543. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2395
 544. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2394
 545. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2389
 546. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 2388
 547. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2386
 548. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2383
 549. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2382
 550. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2381
 551. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2378
 552. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2376
 553. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2374
 554. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2374
 555. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2373
 556. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 2372
 557. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2371
 558. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2370
 559. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2369
 560. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2367
 561. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2366
 562. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2365
 563. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2365
 564. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2362
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2362
 566. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2361
 567. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2359
 568. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2358
 569. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2356
 570. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2355
 571. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 2350
 572. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2349
 573. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2349
 574. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2342
 575. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2337
 576. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2337
 577. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 2333
 578. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2330
 579. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2326
 580. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2324
 581. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2323
 582. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2323
 583. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2321
 584. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2319
 585. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2319
 586. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2315
 587. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2315
 588. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2306
 589. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2306
 590. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2303
 591. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2302
 592. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2302
 593. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2298
 594. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2298
 595. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2291
 596. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2289
 597. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2289
 598. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2285
 599. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2283
 600. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2282
 601. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2281
 602. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2281
 603. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2280
 604. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2280
 605. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2279
 606. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2278
 607. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2278
 608. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2277
 609. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2276
 610. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2275
 611. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2267
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2263
 613. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2262
 614. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2259
 615. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2258
 616. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2257
 617. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2256
 618. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2256
 619. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2255
 620. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2255
 621. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2253
 622. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2249
 623. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2249
 624. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2248
 625. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2247
 626. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2245
 627. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2245
 628. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2245
 629. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2243
 630. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 2236
 631. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2231
 632. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2228
 633. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2227
 634. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2225
 635. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2222
 636. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2222
 637. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2219
 638. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2216
 639. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2213
 640. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2213
 641. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2213
 642. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2207
 643. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2205
 644. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2205
 645. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2205
 646. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2203
 647. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2202
 648. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2198
 649. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2193
 650. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2191
 651. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2191
 652. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2191
 653. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2183
 654. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2173
 655. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2168
 656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2166
 657. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2165
 658. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2163
 659. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2162
 660. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2162
 661. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2156
 662. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2156
 663. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2156
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2153
 665. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2153
 666. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2149
 667. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2149
 668. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2146
 669. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 2143
 670. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2142
 671. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2141
 672. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2140
 673. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2140
 674. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2140
 675. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2139
 676. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2139
 677. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2137
 678. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2137
 679. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2135
 680. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2135
 681. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2134
 682. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2132
 683. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2131
 684. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2130
 685. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2125
 686. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2124
 687. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2121
 688. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2121
 689. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2120
 690. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2117
 691. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2113
 692. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2113
 693. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2106
 694. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2106
 695. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2104
 696. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2103
 697. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2102
 698. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2102
 699. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2096
 700. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2095
 701. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2091
 702. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2084
 703. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2083
 704. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2083
 705. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2077
 706. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2076
 707. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2074
 708. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2073
 709. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2070
 710. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2069
 711. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2067
 712. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2067
 713. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 2066
 714. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2065
 715. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2063
 716. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2062
 717. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2056
 718. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2056
 719. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2056
 720. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2051
 721. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2051
 722. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2051
 723. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2051
 724. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2048
 725. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2048
 726. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2045
 727. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2042
 728. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2041
 729. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2041
 730. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2038
 731. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2036
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2034
 733. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2031
 734. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2029
 735. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2028
 736. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2027
 737. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2026
 738. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2025
 739. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2024
 740. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2018
 741. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2016
 742. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2015
 743. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2013
 744. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2008
 745. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2008
 746. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2008
 747. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2001
 748. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2001
 749. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2000
 750. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1999
 751. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1999
 752. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1996
 753. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1996
 754. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1993
 755. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 1992
 756. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 1992
 757. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1989
 758. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 1987
 759. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 1986
 760. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1986
 761. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 1984
 762. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 1983
 763. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1980
 764. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1978
 765. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 1976
 766. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 1976
 767. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1974
 768. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 1973
 769. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1962
 770. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 1960
 771. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1957
 772. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 1953
 773. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 1951
 774. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 1951
 775. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1950
 776. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 1949
 777. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1947
 778. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1947
 779. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 1945
 780. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 1942
 781. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 1942
 782. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 1942
 783. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1938
 784. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 1937
 785. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1936
 786. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 1936
 787. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 1930
 788. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1930
 789. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1929
 790. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1929
 791. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 1928
 792. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1925
 793. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 1925
 794. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1922
 795. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 1919
 796. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 1916
 797. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 1915
 798. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1914
 799. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 1904
 800. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 1903
 801. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 1902
 802. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1901
 803. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1901
 804. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 1900
 805. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1900
 806. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 1900
 807. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 1899
 808. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1898
 809. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1895
 810. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1895
 811. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1889
 812. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 1889
 813. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1888
 814. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 1888
 815. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1888
 816. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1887
 817. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1886
 818. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1886
 819. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 1885
 820. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1881
 821. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1878
 822. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 1875
 823. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1871
 824. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 1871
 825. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 1870
 826. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 1865
 827. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1863
 828. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1863
 829. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 1862
 830. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 1860
 831. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1860
 832. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1860
 833. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1859
 834. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 1858
 835. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1858
 836. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 1855
 837. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1850
 838. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 1850
 839. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1848
 840. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1846
 841. Rok 2013
  Wyświetleń: 1846
 842. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1845
 843. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1844
 844. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 1844
 845. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 1844
 846. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 1843
 847. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1843
 848. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1842
 849. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1841
 850. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 1841
 851. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1840
 852. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 1840
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 1839
 854. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 1835
 855. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 1832
 856. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1831
 857. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 1831
 858. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1830
 859. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 1830
 860. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 1829
 861. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1829
 862. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1827
 863. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1823
 864. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1821
 865. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1819
 866. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 1816
 867. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 1815
 868. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1814
 869. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 1814
 870. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1813
 871. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 1812
 872. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 1810
 873. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1810
 874. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1809
 875. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 1806
 876. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1800
 877. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 1796
 878. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1795
 879. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1795
 880. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1794
 881. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1793
 882. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 1793
 883. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 1790
 884. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1789
 885. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1788
 886. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 1788
 887. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1786
 888. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1782
 889. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1782
 890. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 1781
 891. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1780
 892. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 1780
 893. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1780
 894. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1778
 895. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 1773
 896. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 1772
 897. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 1771
 898. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1771
 899. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1768
 900. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1767
 901. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1766
 902. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1765
 903. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 1764
 904. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 1764
 905. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1764
 906. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 1762
 907. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 1759
 908. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1758
 909. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1757
 910. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1756
 911. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1755
 912. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 1754
 913. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 1751
 914. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1751
 915. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 1750
 916. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1748
 917. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 1747
 918. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 1746
 919. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1746
 920. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1744
 921. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1743
 922. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1743
 923. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1742
 924. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 1742
 925. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1740
 926. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1740
 927. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1736
 928. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1736
 929. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1734
 930. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1733
 931. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1733
 932. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 1732
 933. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1731
 934. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1728
 935. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1728
 936. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 1727
 937. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1724
 938. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 1723
 939. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 1722
 940. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1720
 941. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1719
 942. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1718
 943. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1718
 944. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1718
 945. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1718
 946. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 1716
 947. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 1715
 948. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 1714
 949. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1714
 950. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1713
 951. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 1711
 952. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1711
 953. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1711
 954. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 1709
 955. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1709
 956. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 1706
 957. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 1704
 958. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 1703
 959. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1703
 960. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1703
 961. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1703
 962. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1702
 963. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1702
 964. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1700
 965. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1699
 966. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 1699
 967. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 1696
 968. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1694
 969. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1694
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 1694
 971. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1692
 972. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1692
 973. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1691
 974. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1690
 975. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1690
 976. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1690
 977. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 1687
 978. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 1686
 979. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1684
 980. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 1683
 981. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1682
 982. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 1681
 983. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1678
 984. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 1676
 985. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1672
 986. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1670
 987. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1669
 988. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1669
 989. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 1666
 990. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1663
 991. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1663
 992. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1663
 993. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1663
 994. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1662
 995. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1661
 996. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 1660
 997. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1660
 998. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 1658
 999. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1656
 1000. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1656
 1001. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1653
 1002. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1650
 1003. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 1649
 1004. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1649
 1005. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 1646
 1006. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1646
 1007. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1643
 1008. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1643
 1009. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 1642
 1010. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1642
 1011. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1642
 1012. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1642
 1013. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1642
 1014. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1641
 1015. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1641
 1016. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1638
 1017. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1636
 1018. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1635
 1019. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1635
 1020. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1633
 1021. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1630
 1022. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 1629
 1023. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1628
 1024. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1628
 1025. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 1627
 1026. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1625
 1027. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1624
 1028. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1623
 1029. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1623
 1030. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1619
 1031. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1619
 1032. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 1618
 1033. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 1616
 1034. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1615
 1035. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1613
 1036. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1613
 1037. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 1612
 1038. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 1611
 1039. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1610
 1040. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1610
 1041. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1609
 1042. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1609
 1043. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1607
 1044. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1606
 1045. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1606
 1046. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1606
 1047. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 1604
 1048. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1604
 1049. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1604
 1050. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1604
 1051. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1604
 1052. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 1603
 1053. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1603
 1054. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1602
 1055. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1601
 1056. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1600
 1057. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 1599
 1058. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1596
 1059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1596
 1060. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1595
 1061. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1594
 1062. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1593
 1063. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1593
 1064. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1590
 1065. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1589
 1066. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 1589
 1067. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 1588
 1068. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1587
 1069. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1586
 1070. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1586
 1071. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1584
 1072. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1580
 1073. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1580
 1074. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1576
 1075. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1573
 1076. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1573
 1077. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1572
 1078. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 1571
 1079. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1571
 1080. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1569
 1081. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1568
 1082. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 1566
 1083. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1566
 1084. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1563
 1085. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1563
 1086. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1560
 1087. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1559
 1088. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1552
 1089. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1552
 1090. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1551
 1091. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1547
 1092. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1546
 1093. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 1545
 1094. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1544
 1095. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1542
 1096. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1540
 1097. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1540
 1098. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1539
 1099. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1536
 1100. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1536
 1101. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1535
 1102. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1530
 1103. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1530
 1104. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1530
 1105. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1529
 1106. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1527
 1107. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1526
 1108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1518
 1109. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 1511
 1110. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1510
 1111. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1510
 1112. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1509
 1113. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1508
 1114. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 1508
 1115. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 1507
 1116. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1505
 1117. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1505
 1118. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1496
 1119. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1493
 1120. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1491
 1121. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1488
 1122. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1488
 1123. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1485
 1124. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1484
 1125. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1483
 1126. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1479
 1127. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1476
 1128. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1476
 1129. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1476
 1130. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1474
 1131. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1472
 1132. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1470
 1133. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1469
 1134. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1464
 1135. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 1447
 1136. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1443
 1137. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1442
 1138. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1437
 1139. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1435
 1140. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1432
 1141. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1424
 1142. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1422
 1143. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1417
 1144. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 1409
 1145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1404
 1146. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1403
 1147. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1402
 1148. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1387
 1149. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1384
 1150. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1382
 1151. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 1380
 1152. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1380
 1153. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1379
 1154. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1377
 1155. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1377
 1156. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1373
 1157. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1364
 1158. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1357
 1159. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1353
 1160. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1353
 1161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1348
 1162. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1345
 1163. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1334
 1164. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 1322
 1165. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1316
 1166. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1312
 1167. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1310
 1168. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1299
 1169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1299
 1170. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1297
 1171. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1294
 1172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1277
 1173. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1276
 1174. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1272
 1175. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1268
 1176. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1263
 1177. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1249
 1178. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1246
 1179. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1238
 1180. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1237
 1181. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1229
 1182. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1220
 1183. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1219
 1184. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1218
 1185. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1211
 1186. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1196
 1187. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1190
 1188. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1188
 1189. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1184
 1190. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1179
 1191. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 1167
 1192. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1156
 1193. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1155
 1194. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 1137
 1195. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1136
 1196. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1135
 1197. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1135
 1198. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1132
 1199. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1125
 1200. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1124
 1201. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1104
 1202. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1102
 1203. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1098
 1204. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 1092
 1205. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1090
 1206. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1084
 1207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1076
 1208. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1074
 1209. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1073
 1210. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1063
 1211. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1060
 1212. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1052
 1213. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1046
 1214. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1036
 1215. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1032
 1216. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1028
 1217. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1024
 1218. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1020
 1219. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1016
 1220. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1011
 1221. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1011
 1222. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1007
 1223. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1002
 1224. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1001
 1225. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 977
 1226. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 971
 1227. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 969
 1228. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 963
 1229. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 963
 1230. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 962
 1231. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 959
 1232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 959
 1233. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 958
 1234. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 956
 1235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 943
 1236. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 938
 1237. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 933
 1238. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 929
 1239. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 928
 1240. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 920
 1241. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 918
 1242. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 917
 1243. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 914
 1244. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 904
 1245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 900
 1246. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 900
 1247. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 900
 1248. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 894
 1249. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 888
 1250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 887
 1251. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 887
 1252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 886
 1253. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 885
 1254. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 884
 1255. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 883
 1256. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 883
 1257. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 882
 1258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 875
 1259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 874
 1260. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 874
 1261. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 869
 1262. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 863
 1263. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 860
 1264. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 860
 1265. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 859
 1266. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 853
 1267. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 852
 1268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 843
 1269. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 840
 1270. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 834
 1271. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 834
 1272. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 834
 1273. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 834
 1274. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 831
 1275. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 827
 1276. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 818
 1277. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 818
 1278. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 814
 1279. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 813
 1280. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 812
 1281. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 810
 1282. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 809
 1283. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 808
 1284. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 807
 1285. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 807
 1286. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 806
 1287. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 804
 1288. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 802
 1289. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 801
 1290. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 799
 1291. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 798
 1292. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 791
 1293. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 790
 1294. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 782
 1295. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 780
 1296. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 780
 1297. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 777
 1298. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 775
 1299. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 771
 1300. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 762
 1301. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 762
 1302. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 757
 1303. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 756
 1304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 749
 1305. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 745
 1306. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 740
 1307. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 735
 1308. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 727
 1309. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 727
 1310. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 725
 1311. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 719
 1312. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 719
 1313. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 719
 1314. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 717
 1315. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 717
 1316. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 717
 1317. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 716
 1318. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 711
 1319. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 707
 1320. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 702
 1321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 695
 1322. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 695
 1323. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 693
 1324. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 690
 1325. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 687
 1326. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 685
 1327. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 684
 1328. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 684
 1329. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 678
 1330. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 677
 1331. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 676
 1332. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 676
 1333. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 666
 1334. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 662
 1335. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 658
 1336. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 655
 1337. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 655
 1338. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 652
 1339. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 651
 1340. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 642
 1341. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 640
 1342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 634
 1343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 628
 1344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 619
 1345. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 609
 1346. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 600
 1347. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 588
 1348. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 580
 1349. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 580
 1350. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 579
 1351. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 571
 1352. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 566
 1353. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 563
 1354. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 552
 1355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 552
 1356. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 550
 1357. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 547
 1358. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 540
 1359. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 536
 1360. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 534
 1361. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 532
 1362. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 531
 1363. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 529
 1364. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 529
 1365. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 526
 1366. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 513
 1367. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 512
 1368. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 512
 1369. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 510
 1370. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 507
 1371. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 502
 1372. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 501
 1373. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 500
 1374. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 500
 1375. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 496
 1376. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 489
 1377. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 487
 1378. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 486
 1379. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 486
 1380. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 483
 1381. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 481
 1382. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 479
 1383. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 479
 1384. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 474
 1385. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 473
 1386. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 466
 1387. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 466
 1388. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 459
 1389. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 453
 1390. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 451
 1391. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 436
 1392. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 435
 1393. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 420
 1394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 416
 1395. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 414
 1396. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 411
 1397. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 411
 1398. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 409
 1399. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 408
 1400. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 405
 1401. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 401
 1402. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 395
 1403. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 393
 1404. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 392
 1405. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 388
 1406. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 388
 1407. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 382
 1408. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 380
 1409. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 376
 1410. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 375
 1411. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 374
 1412. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 374
 1413. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 370
 1414. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 370
 1415. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 366
 1416. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 364
 1417. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 364
 1418. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 363
 1419. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 360
 1420. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 360
 1421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 359
 1422. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 358
 1423. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 353
 1424. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 349
 1425. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 349
 1426. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 348
 1427. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 346
 1428. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 346
 1429. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 343
 1430. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 339
 1431. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 339
 1432. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 338
 1433. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 337
 1434. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 337
 1435. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 336
 1436. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 333
 1437. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 330
 1438. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 330
 1439. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 330
 1440. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 328
 1441. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 328
 1442. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 327
 1443. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 327
 1444. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 325
 1445. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 325
 1446. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 322
 1447. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 318
 1448. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 317
 1449. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 314
 1450. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 313
 1451. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 310
 1452. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 310
 1453. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 310
 1454. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 309
 1455. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 304
 1456. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 302
 1457. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 302
 1458. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 301
 1459. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 301
 1460. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 300
 1461. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 299
 1462. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 297
 1463. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 295
 1464. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 293
 1465. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 288
 1466. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 287
 1467. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 286
 1468. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 285
 1469. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 285
 1470. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 283
 1471. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 279
 1472. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 279
 1473. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 277
 1474. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 277
 1475. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 275
 1476. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 275
 1477. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 274
 1478. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 274
 1479. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 266
 1480. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 266
 1481. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 264
 1482. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 263
 1483. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 262
 1484. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 262
 1485. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 261
 1486. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 260
 1487. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 259
 1488. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 259
 1489. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 258
 1490. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 258
 1491. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 256
 1492. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 255
 1493. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 252
 1494. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 251
 1495. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 246
 1496. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 245
 1497. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 243
 1498. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 242
 1499. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 241
 1500. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 240
 1501. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 239
 1502. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 237
 1503. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 235
 1504. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 1505. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 232
 1506. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 232
 1507. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 231
 1508. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 231
 1509. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 231
 1510. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 229
 1511. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 228
 1512. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 227
 1513. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 227
 1514. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 226
 1515. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 225
 1516. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 224
 1517. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 223
 1518. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 217
 1519. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 213
 1520. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 208
 1521. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 205
 1522. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 205
 1523. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 198
 1524. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1525. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 196
 1526. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 195
 1527. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 190
 1528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 188
 1529. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 184
 1530. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 184
 1531. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 184
 1532. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 182
 1533. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 178
 1534. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 174
 1535. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 173
 1536. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 171
 1537. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 170
 1538. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 170
 1539. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 168
 1540. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 168
 1541. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 168
 1542. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 167
 1543. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 165
 1544. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 164
 1545. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 164
 1546. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 164
 1547. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 164
 1548. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 163
 1549. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 162
 1550. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 162
 1551. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 162
 1552. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 161
 1553. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ...
  Wyświetleń: 160
 1554. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 160
 1555. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 159
 1556. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 159
 1557. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 158
 1558. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 158
 1559. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 158
 1560. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 157
 1561. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 157
 1562. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 157
 1563. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 157
 1564. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 157
 1565. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 156
 1566. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 155
 1567. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 155
 1568. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 154
 1569. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 153
 1570. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 153
 1571. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 153
 1572. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 153
 1573. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 153
 1574. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 153
 1575. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 153
 1576. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 152
 1577. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 152
 1578. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 151
 1579. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 151
 1580. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 150
 1581. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 150
 1582. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 150
 1583. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 150
 1584. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 149
 1585. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 148
 1586. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 148
 1587. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 146
 1588. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 146
 1589. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 146
 1590. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 145
 1591. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 144
 1592. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 143
 1593. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 143
 1594. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 142
 1595. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 142
 1596. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 141
 1597. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 141
 1598. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 140
 1599. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 140
 1600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 139
 1601. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 137
 1602. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 137
 1603. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 135
 1604. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 134
 1605. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 133
 1606. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 131
 1607. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 130
 1608. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 130
 1609. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 130
 1610. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 129
 1611. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 127
 1612. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 126
 1613. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 126
 1614. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 123
 1615. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 118
 1616. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 117
 1617. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 115
 1618. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 113
 1619. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 110
 1620. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 110
 1621. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 110
 1622. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 110
 1623. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 108
 1624. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 107
 1625. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 106
 1626. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 104
 1627. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 103
 1628. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 102
 1629. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 102
 1630. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 102
 1631. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 100
 1632. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 99
 1633. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 99
 1634. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 99
 1635. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 97
 1636. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 96
 1637. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 96
 1638. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 96
 1639. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 96
 1640. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 95
 1641. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 91
 1642. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 90
 1643. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 85
 1644. Uchwała Nr L/375/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 83
 1645. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 83
 1646. Uchwała Nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 83
 1647. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 83
 1648. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 82
 1649. Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 82
 1650. Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 81
 1651. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 81
 1652. Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 80
 1653. Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 80
 1654. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 80
 1655. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 80
 1656. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 80
 1657. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 79
 1658. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 79
 1659. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 79
 1660. Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 79
 1661. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 79
 1662. Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 79
 1663. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 79
 1664. Uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2013–2032”
  Wyświetleń: 79
 1665. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 79
 1666. Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 79
 1667. Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 79
 1668. Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 78
 1669. Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy
  Wyświetleń: 78
 1670. Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 78
 1671. Uchwała Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 78
 1672. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 78
 1673. Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 78
 1674. Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 78
 1675. Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 78
 1676. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 78
 1677. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 78
 1678. Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej ...
  Wyświetleń: 77
 1679. Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 77
 1680. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 77
 1681. Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 77
 1682. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 76
 1683. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 76
 1684. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 76
 1685. Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 76
 1686. Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania.
  Wyświetleń: 76
 1687. Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 76
 1688. Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 76
 1689. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 75
 1690. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 75
 1691. Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 75
 1692. Uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 75
 1693. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 75
 1694. Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2013 rok.
  Wyświetleń: 75
 1695. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 75
 1696. Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 75
 1697. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 75
 1698. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 75
 1699. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 74
 1700. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 74
 1701. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 74
 1702. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 74
 1703. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej ...
  Wyświetleń: 74
 1704. Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
  Wyświetleń: 74
 1705. Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 74
 1706. Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 74
 1707. Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 74
 1708. Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 74
 1709. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 74
 1710. Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli ...
  Wyświetleń: 74
 1711. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 74
 1712. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 73
 1713. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 73
 1714. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 73
 1715. Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 73
 1716. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 73
 1717. Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 73
 1718. Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 73
 1719. Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 73
 1720. Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 73
 1721. Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 73
 1722. Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 73
 1723. Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.
  Wyświetleń: 73
 1724. Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 73
 1725. Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 73
 1726. Uchwała Nr XXXIX/342/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 25-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 73
 1727. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 73
 1728. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 72
 1729. Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 72
 1730. Uchwała Nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 72
 1731. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 72
 1732. Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata ...
  Wyświetleń: 72
 1733. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 72
 1734. Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 72
 1735. Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 72
 1736. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 72
 1737. Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 72
 1738. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 72
 1739. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie ...
  Wyświetleń: 72
 1740. Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 72
 1741. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 72
 1742. Uchwała Nr XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 72
 1743. Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.
  Wyświetleń: 72
 1744. Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 1745. Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 72
 1746. Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 72
 1747. Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest ...
  Wyświetleń: 72
 1748. Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 72
 1749. Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 1750. Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 72
 1751. Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnychw szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
  Wyświetleń: 72
 1752. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 71
 1753. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1754. Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 71
 1755. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 71
 1756. Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2014–2032”
  Wyświetleń: 71
 1757. Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 71
 1758. Uchwała Nr xvii/136/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 71
 1759. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 71
 1760. Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2015 rok
  Wyświetleń: 71
 1761. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 71
 1762. Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.
  Wyświetleń: 71
 1763. Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 71
 1764. Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, ...
  Wyświetleń: 71
 1765. Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za ...
  Wyświetleń: 71
 1766. Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przechodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie ...
  Wyświetleń: 71
 1767. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 71
 1768. Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 70
 1769. Uchwała Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz ...
  Wyświetleń: 70
 1770. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 70
 1771. Uchwała Nr LI/383/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 70
 1772. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniatych ...
  Wyświetleń: 70
 1773. Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 70
 1774. Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 70
 1775. Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 70
 1776. Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 70
 1777. Uchwała Nr XL/298/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 70
 1778. Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 70
 1779. Uchwała Nr XLVIII/361/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej ...
  Wyświetleń: 70
 1780. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ...
  Wyświetleń: 70
 1781. Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
  Wyświetleń: 70
 1782. Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 70
 1783. Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
  Wyświetleń: 70
 1784. Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 70
 1785. Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 70
 1786. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 70
 1787. Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 70
 1788. Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 70
 1789. Uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ...
  Wyświetleń: 70
 1790. Uchwała Nr XXXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 70
 1791. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 69
 1792. Uchwała Nr L/369/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 69
 1793. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 69
 1794. Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 69
 1795. Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
  Wyświetleń: 69
 1796. Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 69
 1797. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 69
 1798. Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 69
 1799. Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 69
 1800. Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie : uchylenia uchwały nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w ...
  Wyświetleń: 69
 1801. Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 69
 1802. Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku
  Wyświetleń: 69
 1803. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 69
 1804. Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 69
 1805. Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
  Wyświetleń: 69
 1806. Uchwała Nr XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 69
 1807. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 69
 1808. Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 69
 1809. Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 69
 1810. Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Przydroże Wielkie na lata 2013 – 2020.
  Wyświetleń: 69
 1811. Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 69
 1812. Uchwała Nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Korfantów (Polska) i Gminą Boulleret (Francja).
  Wyświetleń: 69
 1813. Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 69
 1814. Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 69
 1815. Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 69
 1816. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 68
 1817. Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 68
 1818. Uchwała Nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 68
 1819. Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 68
 1820. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 68
 1821. Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 68
 1822. Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 68
 1823. Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 68
 1824. Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 68
 1825. Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz ...
  Wyświetleń: 68
 1826. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 68
 1827. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 68
 1828. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 68
 1829. Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości ...
  Wyświetleń: 68
 1830. Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 68
 1831. Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
  Wyświetleń: 68
 1832. Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 68
 1833. Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 68
 1834. Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 68
 1835. Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 68
 1836. Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 68
 1837. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 68
 1838. Petycja z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 67
 1839. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 67
 1840. Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2014 rok
  Wyświetleń: 67
 1841. Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 67
 1842. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015
  Wyświetleń: 67
 1843. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 67
 1844. Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 67
 1845. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 67
 1846. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 67
 1847. Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych ...
  Wyświetleń: 67
 1848. Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 67
 1849. Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 67
 1850. Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 67
 1851. Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 67
 1852. Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 67
 1853. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 67
 1854. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 67
 1855. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 67
 1856. Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 67
 1857. Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 67
 1858. Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 67
 1859. Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 67
 1860. Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 67
 1861. Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 67
 1862. Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 67
 1863. Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 67
 1864. Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...
  Wyświetleń: 67
 1865. Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
  Wyświetleń: 67
 1866. Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 67
 1867. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiejw Korfantowie
  Wyświetleń: 66
 1868. Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 66
 1869. Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie.
  Wyświetleń: 66
 1870. Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 66
 1871. Uchwała Nr L/373/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 66
 1872. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 66
 1873. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 66
 1874. Uchwała Nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 66
 1875. Uchwała Nr XLVI/346/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 dotycząca działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 66
 1876. Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 66
 1877. Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 66
 1878. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 66
 1879. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 66
 1880. Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 66
 1881. Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 66
 1882. Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 66
 1883. Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 66
 1884. Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 66
 1885. Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 66
 1886. Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 66
 1887. Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 66
 1888. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 65
 1889. Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.
  Wyświetleń: 65
 1890. Uchwała Nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 65
 1891. Uchwała Nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 65
 1892. Uchwała Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 65
 1893. Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 65
 1894. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 65
 1895. Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 65
 1896. Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Korfantów a Powiatem Nyskimw zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 65
 1897. Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 65
 1898. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 65
 1899. Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 65
 1900. Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie ...
  Wyświetleń: 65
 1901. Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 65
 1902. Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 65
 1903. Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 65
 1904. Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 65
 1905. Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 65
 1906. Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 65
 1907. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 65
 1908. Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 65
 1909. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 65
 1910. Uchwała Nr IV/../2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 64
 1911. Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 64
 1912. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie wystąpienia Gminy Korfantów ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała”
  Wyświetleń: 64
 1913. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 64
 1914. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 64
 1915. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 64
 1916. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 64
 1917. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 64
 1918. Uchwała Nr XLI/358/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 64
 1919. Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 64
 1920. Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla ...
  Wyświetleń: 64
 1921. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 64
 1922. Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 64
 1923. Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 64
 1924. Uchwała Nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 64
 1925. Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, nie narusza ustaleń ...
  Wyświetleń: 64
 1926. Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 64
 1927. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 64
 1928. Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom ...
  Wyświetleń: 64
 1929. Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2012 rok
  Wyświetleń: 64
 1930. Uchwała Nr XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża ...
  Wyświetleń: 64
 1931. Uchwała Nr XXXV/289/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2018 rok.
  Wyświetleń: 64
 1932. Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 64
 1933. Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 64
 1934. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 64
 1935. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 63
 1936. Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 63
 1937. Uchwała Nr L/370/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 63
 1938. Uchwała Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatkuod nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatkuod nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 1939. Uchwała Nr XL/346/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 63
 1940. Uchwała Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 63
 1941. Uchwała Nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 63
 1942. Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 63
 1943. Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 63
 1944. Uchwała Nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 63
 1945. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 63
 1946. Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 63
 1947. Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Korfantów na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 63
 1948. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 63
 1949. Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 63
 1950. Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 63
 1951. Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 63
 1952. Uchwała Nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 63
 1953. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 63
 1954. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 63
 1955. Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 63
 1956. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 62
 1957. Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 62
 1958. Uchwała Nr XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Wyświetleń: 62
 1959. Uchwała Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 62
 1960. Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 62
 1961. Uchwała Nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 62
 1962. Uchwała Nr XLVII/353/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2013 rok
  Wyświetleń: 62
 1963. Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 62
 1964. Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ...
  Wyświetleń: 62
 1965. Uchwała Nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 62
 1966. Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 62
 1967. Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia ...
  Wyświetleń: 62
 1968. Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 61
 1969. Uchwała Nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 61
 1970. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 61
 1971. Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 61
 1972. Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 61
 1973. Uchwała Nr XL/353/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn.„W rodzinie MOC!” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ...
  Wyświetleń: 61
 1974. Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 61
 1975. Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
  Wyświetleń: 61
 1976. Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 61
 1977. Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 61
 1978. Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 61
 1979. Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 61
 1980. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 61
 1981. Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 61
 1982. Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 61
 1983. Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek ...
  Wyświetleń: 61
 1984. Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów ...
  Wyświetleń: 61
 1985. Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 61
 1986. Uchwała Nr XXXV/290/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Korfantów na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 61
 1987. Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której ...
  Wyświetleń: 61
 1988. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 60
 1989. Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 60
 1990. Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 60
 1991. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 60
 1992. Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 60
 1993. Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie ustalenia na terenie gminy Korfantów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w ...
  Wyświetleń: 60
 1994. Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Korfantów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 60
 1995. Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2016 – 2025
  Wyświetleń: 60
 1996. Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 60
 1997. Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 60
 1998. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 60
 1999. Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 60
 2000. Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 60
 2001. Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 60
 2002. Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 60
 2003. Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 60
 2004. Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
  Wyświetleń: 60
 2005. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 59
 2006. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku
  Wyświetleń: 59
 2007. Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 59
 2008. Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 59
 2009. Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2017 rok
  Wyświetleń: 59
 2010. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 59
 2011. Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznychna terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 59
 2012. Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 59
 2013. Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 59
 2014. Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie :udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 59
 2015. Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 59
 2016. Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 59
 2017. Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 59
 2018. Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 59
 2019. Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 59
 2020. Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 59
 2021. Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie ...
  Wyświetleń: 59
 2022. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 58
 2023. Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 58
 2024. Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 58
 2025. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia „Nyskie Księstwo Jeziori Gór” na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 58
 2026. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich ...
  Wyświetleń: 58
 2027. Uchwała Nr XLI/357/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 58
 2028. Uchwała Nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 58
 2029. Uchwała Nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 58
 2030. Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 58
 2031. Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 58
 2032. Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 58
 2033. Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Zakładowi Gospodarki Komunalnej ...
  Wyświetleń: 58
 2034. Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 58
 2035. Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 58
 2036. Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
  Wyświetleń: 58
 2037. Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 58
 2038. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 58
 2039. Uchwała Nr LI/386/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 57
 2040. Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 57
 2041. Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 57
 2042. Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 57
 2043. Uchwała Nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2014 rok.
  Wyświetleń: 57
 2044. Uchwała Nr XLII/312/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 57
 2045. Uchwała Nr XLIII/329/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 57
 2046. Uchwała Nr XLVI/347/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 57
 2047. Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 57
 2048. Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą ...
  Wyświetleń: 57
 2049. Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za ...
  Wyświetleń: 57
 2050. Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 57
 2051. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 57
 2052. Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 57
 2053. Uchwała Nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Korfantów
  Wyświetleń: 56
 2054. Uchwała Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 56
 2055. Uchwała Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 56
 2056. Uchwała Nr XLI/375/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
  Wyświetleń: 56
 2057. Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku ...
  Wyświetleń: 56
 2058. Uchwała Nr XLIII/326/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ...
  Wyświetleń: 56
 2059. Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 56
 2060. Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 56
 2061. Uchwała Nr xx/167/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 56
 2062. Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 56
 2063. Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 56
 2064. Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 56
 2065. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 56
 2066. Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 56
 2067. Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 56
 2068. Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 56
 2069. Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 56
 2070. Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 56
 2071. Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 56
 2072. Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 55
 2073. Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 55
 2074. Uchwała Nr XLI/363/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 55
 2075. Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 55
 2076. Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Gminie Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 55
 2077. Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 54
 2078. Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 54
 2079. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 54
 2080. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 54
 2081. Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem działajacym na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 54
 2082. Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 54
 2083. Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 54
 2084. Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 54
 2085. Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania ...
  Wyświetleń: 54
 2086. Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 54
 2087. Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 54
 2088. Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach ...
  Wyświetleń: 54
 2089. Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 54
 2090. Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 54
 2091. Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 54
 2092. Uchwała Nr Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przyjęcia oceny stanu i kierunków rozwoju mieszkalnictwa gminnego
  Wyświetleń: 53
 2093. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 53
 2094. Uchwała Nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 53
 2095. Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 53
 2096. Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wyświetleń: 53
 2097. Uchwała Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Korfantów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym ...
  Wyświetleń: 53
 2098. Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 53
 2099. Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 53
 2100. Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 53
 2101. Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobuGminy Korfantów.
  Wyświetleń: 53
 2102. Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 53
 2103. Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 53
 2104. Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 53
 2105. Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego.
  Wyświetleń: 53
 2106. Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 53
 2107. Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 52
 2108. Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 52
 2109. Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 52
 2110. Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: uchylenia uchwały nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 52
 2111. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 52
 2112. Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 2113. Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 52
 2114. Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 52
 2115. Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za ...
  Wyświetleń: 52
 2116. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 52
 2117. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 51
 2118. Uchwała Nr XLI/354/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 51
 2119. Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 51
 2120. Uchwała Nr XLI/362/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 51
 2121. Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 51
 2122. Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 51
 2123. Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 51
 2124. Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 51
 2125. Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 51
 2126. Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji do gminy rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu
  Wyświetleń: 51
 2127. Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 51
 2128. Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 51
 2129. Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 51
 2130. Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 50
 2131. Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024
  Wyświetleń: 50
 2132. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 2133. Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 50
 2134. Uchwała Nr XLI/361/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości
  Wyświetleń: 50
 2135. Uchwała Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 50
 2136. Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie : udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 50
 2137. Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 50
 2138. Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 50
 2139. Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 49
 2140. Uchwała Nr XL/352/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 49
 2141. Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 49
 2142. Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 49
 2143. Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 49
 2144. Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 49
 2145. Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 49
 2146. Uchwała Nr XLI/367/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 48
 2147. Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru ...
  Wyświetleń: 48
 2148. Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 48
 2149. Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 48
 2150. Uchwała Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2016 rok
  Wyświetleń: 48
 2151. Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 47
 2152. Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 47
 2153. Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 47
 2154. Uchwała Nr XLII/323/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 46
 2155. Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 46
 2156. Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 46
 2157. Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 45
 2158. Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 03-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 45
 2159. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 44
 2160. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 44
 2161. Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 44
 2162. Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na II półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 44
 2163. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 43
 2164. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 43
 2165. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 43
 2166. Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 43
 2167. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 42
 2168. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 42
 2169. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 42
 2170. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 41
 2171. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 41
 2172. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 41
 2173. Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 39
 2174. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 39
 2175. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 39
 2176. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 37
 2177. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 37
 2178. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 35
 2179. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 35
 2180. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 34
 2181. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 33
 2182. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 33
 2183. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 32
 2184. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 32
 2185. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 30
 2186. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2020 rok.
  Wyświetleń: 30
 2187. Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 30
 2188. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 29
 2189. Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 29
 2190. Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 29
 2191. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 29
 2192. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 27
 2193. Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 27
 2194. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 27
 2195. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 27
 2196. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 26
 2197. Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 26
 2198. Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 26
 2199. Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 25
 2200. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 24
 2201. Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 23
 2202. Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 22
 2203. Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 19
 2204. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 19
 2205. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 17
 2206. Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 17
 2207. Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  01-10-2013 13:09
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Korfantów
  odwiedzin: 10122
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl