Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXI  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

27 lipca  2016 r. o godz.1000

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i  zapytania radnych.
 4.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów:
 1. wystąpienie  wykonawcy;
 2.  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na II półrocze 2016 roku;
  2. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
  3. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów;
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  5. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok;
  6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok;
  7. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 4. Przyjęcie protokołu z XX  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 5.  Zamknięcie   obrad  XXI  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący 

                                                                                    /-/mgr inż. Ryszard Duś

 

Korfantów,18.07.2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2016
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  19-07-2016 09:18
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  19-07-2016 09:44
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 2133
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×