Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję  X sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

22 lipca 2015 roku o godz.1000

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.

3.       Interpelacje i zapytania radnych.

4.       Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów;

b)      w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy;

c)      w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;

d)      w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie;

e)       w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

f)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok;

g)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok.

5.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

7.       Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

8.       Zamknięcie   obrad  X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

Przewodniczący 

                                                                                    /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów, 16.07.2015 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2015
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  16-07-2015 10:39
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  16-07-2015 11:55
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 3157
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×