Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych

Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFAurelia Walczuk - oświadczenie w związku zakończeniem pełnienia funkcji.pdf
PDFElżbieta Rauch - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFGabriela Misztal - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFJoanna Beśka - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFKazimierz Jankowski - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFMałgorzata Sinicka - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFMarek Misztal - oświadczenie za 2018r. ZSP w Korfantowie.pdf
PDFMarek Misztal - oświadczenie za 2018r. Żłobek w Korfantowie.pdf
PDFStanisław Szkolny - oświadczenie za 2018r..pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFMisztal Marek - rozpoczecie pelnienia funkcji z dniem 2018.09.03.pdf

PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFWalczuk Aurelia - oświadczenie za 2017 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku

PDFRauch Elżbieta zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2017r..pdf
PDFRauch Elżbieta rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2016 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2015 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2016 roku

PDFMisztal Marek zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2016r.pdf
PDFMisztal Marek rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2016r.pdf
PDFSinicka Małgorzata zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2016r.pdf
PDFSinicka Małgorzata rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2016r.pdf
 


PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2015 rok.pdf
 


Oświadczenia majątkowe za 2014 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2015 roku

PDFBeśka Joanna oświadczenie za 2014r.pdf
PDFJankowski oświadczenie za 2014r.pdf
PDFJankowski rozpoczęcie pracy z dniem 01.03.2015r..pdf
PDFJankowski zakończenie z dniem 28.02.2015r..pdf
PDFMisztal Gabriela oświadczenie za 2014r.pdf
PDFMisztal Marek oświadczenie za 2014r.pdf
PDFPodborączyńska Maksymiliana - zakończenie pracy z dniem 31.12.2015r..pdf
PDFRauch Elżbieta oświadczenie za 2014r.pdf
PDFSinicka Małgorzata oświadczenie za 2014r.pdf
PDFSzkolny Stanisław oświadczenie za 2014r.pdf
 


 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej)

PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)

PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie)

PDFPodborączyńska Maksymiliana - oświadczenie w związku z objęciem funkcji kierownika.pdf (Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie)

PDFPodborączyńska Maksymiliana - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie)

PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie)

PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie)

PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)

PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)

PDFJankowski Kazimierz objęcie funkcji z dn. 01.12.2014r..pdf

PDFWójcik Janusz zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora z dn. 01.12.2014r..pdf

 


 

 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2013 roku


PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2012 rok.pdf(Dyrektor Gimnazjum w Ścinawie Małej)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)
 


Oświadczenia majątkowe za 2011 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2012 roku


PDFBernacka Bożena - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola we Włodarach)
PDFJózefiak Jolanta - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Ścinawie Nyskiej)
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFZgajewska Danuta - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFRzepski Tadeusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji.pdf (p. o. Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFRzepski Tadeusz - oświadczenie za 2011 rok.pdf (p. o. Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2011 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2011 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2010 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2011 roku


PDFBernacka Bożena - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola we Włodarach)
PDFJózefiak Jolanta - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Ścinawie Nyskiej)
PDFKowalska-Sarga Teresa - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Korfantowie)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Korfantowie)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFWilk Beata - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2010 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)


Oświadczenia majątkowe za 2009 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2010 roku


PDFBernacka Bożena - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola we Włodarach)
PDFJózefiak Jolanta - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Ścinawie Nyskiej)
PDFKowalska-Sarga Teresa - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Korfantowie)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Korfantowie)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFWilk Beata - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2009 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)


Oświadczenia majątkowe za 2008 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2009 roku


PDFKowalska-Sarga Teresa-oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji.pdf
PDFKowalska-Sarga Teresa-oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji.pdf
PDFKowalska-Sarga Teresa - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Korfantowie)
PDFMalitowska Halina dyrektor SP w Rzymkowicach - oświadczenie w związku z zakończeniem pracy.pdf
PDFMalitowska Halina - oświadczenie w związku z powierzeniem funkcji dyrektora SP w Rzymkowicach.pdf
PDFMalitowska Halina - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach)
PDFBernacka Bożena - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola we Włodarach)
PDFJózefiak Jolanta - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Przedszkola w Ścinawie Nyskiej)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Ścinawie Małej)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkół w Korfantowie)
PDFSotel Barbara - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gryżowie)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFWilk Beata - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2008 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)
PDFSzkolny Stanisław dyrektor MGOKSiR w Korfantowie-oświadczenie za 2008 rok.pdf
PDFSieniakiewicz Halina kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie - oświadczenie w związku zakończeniem pracy.pdf

 


Oświadczenia majątkowe za 2007 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2008 roku


PDFBernacka Bożena.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Publicznego Przedszkola we Włodarach
PDFJózefiak Jolanta.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
PDFWilk Dorota.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węży
PDFWilk Beata.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
PDFSinicka Małgorzata.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Korfantowie
PDFMalitowska Halina.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach
PDFMisztal Gabriela.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
PDFRauch Elżbieta.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie
PDFSieja Anna.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Ścinawie Małej
PDFSotel Barbara.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gryżowie
PDFSzkolny Stanisław.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
PDFWójcik Janusz.pdf - oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
PDFKowalska-Sarga Teresa.pdf - P.O. Dyrektora Przedszkola w Korfantowie.
PDFKowalska-Sarga Teresa-oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji.pdf
PDFKowalska-Sarga Teresa-oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji.pdf
PDFSieniakiewicz Halina.pdf - Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  01-07-2003 09:40
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  13-05-2019 15:03
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 6543
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×