Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

KARTA USŁUGI NR 10.1.
Nazwa usługi
 
-WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
-ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
-WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
-WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
-WYKREŚLENIE WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 
Miejsce załatwienia sprawy
 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, ul. Rynek 4
I – sze piętro pok. nr 7
tel. 4343820, 4343821  
w  godz. od 7³º do 15³º
Sposób załatwienia spraw
 
 • Wprowadzenie danych z wniosku przedsiębiorcy do CEIDG
 
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej
 • dowód osobisty do wglądu
 
Opłaty
 
nie pobiera się
 
Czas załatwienia sprawy
 
Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG
 
 
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
 
Inne ważne informacje
 
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Organem ewidencyjnym w zakresie CEIDG jest Minister Gospodarki.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o Swobodzie Działalności Gospodarczej/ j.t Dz.U z 2010r.Nr 220 poz.1447 z późn. zm./
 
Formularze do pobrania

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Karpicka
Data wytworzenia: 07-02-2012

Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:52
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  08-02-2012 09:40
  przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×