Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

KARTA USŁUGI NR 5.2.
Nazwa usługi
 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
 
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Rynek 4
II piętro pok. Nr 13
tel. 4343820, 4343821  
poniedziałek – piątek godz. od 7³º do 15³º
 
Sposób załatwienia spraw
Wydanie decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
Wymagane dokumenty
 
 • Wypełniony wniosek 
 • Kopie dokumentów, potwierdzających że pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 
 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem
 • Zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywanej pracy i zdał egzamin
 
 Opłaty
nie pobiera się
 
Czas załatwienia sprawy
miesiąc od dnia złożenia wniosku
 
Inne ważne informacje
 • wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczania do wykonywanego zawodu
 • wysokość dofinansowania wynosi:
  a) w przypadku nauki zawodu:
  - 4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
  - 7 615 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

  b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  Wyżej wymienione kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego , w którym przeprowadzona była waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm/.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
Kodeks Pracy – art. 190-206, ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 278 z późn. zm.)
 

Formularze do pobrania

DOCWniosek o dofinansowanie.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Grzegorzewicz
Data wytworzenia: 2010-02-22

 

Metryczka
 • opublikowano:
  23-02-2010 12:07
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  25-10-2011 15:04
  przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×