Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych

KARTA USŁUGI NR 4.4.
Nazwa usługi
 
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Planowania Rozwoju, Budżetu i Finansów ul. Reymonta 4
I – sze piętro pok. nr 7
tel. 4343812 wew. 24 
pn. – pt. godz. od 7³º do 15³º
 
Sposób załatwienia spraw
Wydanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
 
Wymagane dokumenty
 • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT- 1
 • wypełniona deklaracja o posiadanych środkach transportowych DT–1/A
 
Opłaty
nie pobiera się
 
Czas załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku
 
Inne ważne informacje
 • o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ ( pokój nr 7) w terminie 14 dni od daty zmiany
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z póź. zm./
 
 
Formularze do pobrania
DOCDeklaracje DT-1 i DT-1A.doc


informację wytworzył(a): Agnieszka Serduni
za treść odpowiada: Maria Zawadzka
Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:30
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  25-10-2011 15:00
  przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×